BONVENON!

B E M - V I N D O S !B O N V E N O N !Este é, atualmente, o principal instrumento de divulgação de Esperanto de Onklo Bidao (Alcebíades Geraldo Lopes)Ĉi tiu estas, nuntempe, la precipa diskonigilo de Esperanto de Onklo Bidao (Alsebia dez Ĵeraldo Lopez)

quinta-feira, 20 de outubro de 2011

Mesaĝoj al Onklo Bidao: KADIZ.

Elkorajn salutojn!

Hodiaŭ, la 20-a de oktobro 2011-a, vendredo, mi finis la revizion de ĉi tiu mesaĝo. Ĝi temas pri portugallingva mesaĝo ricevita de Skipo Viana Pejŝoto por diskonigado kadre de la 5-a “EEERJ” (5-a Esperanto-renkontiĝo de Ŝtato Hiodeĵanejro), okazinta, en Niterojo, de la 11-a ĝis la l3-a de januaro 1991-a. Tiu mesaĝo estis presita sur poŝkalendaretoj disdonitaj al la gepartoprenantoj de tiu Renkontiĝo:

“Lutar ombro a ombro, lado a lado, esse é o nosso objetivo quando se fala em fraternidade.
Fraternidade é o Amor em Ação. Ação constante na Seara do Bem.
Falando em Fraternidade, não podemos olvidar o veículo lingüístico, que, por essência, é a Fraternidade Falada: Esperanto!
Desceu do Mais Alto e veio até nós essa mensagem de luz, que é para nós, esperantistas que somos, o nosso ideal.
Pensemos e obremos no sentido de que a Fraternidade Universal se faça presente de concreto em nosso meio.
Cádiz”

Post multaj demandoj pri kiu estis “Cádiz”, la Skipo Viana Pejŝoto alvenis al interkonsento: “CADIZ Esperante estas KADIZ – Komitato Apoga por Disvastigado de la Idealo de Zamenhof”!

Jen kiel mi ĝin tradukis:

“Labori ŝultro ĉe ŝultro, flanko ĉe flanko, tiu estas nia celo, kiam oni parolas pri frateco.
Frateco estas la Amo en Agado. Konstanta agado en la Laborejoj de la Bono.
Parolante pri Frateco, oni ne povas forgesi la lingvan vehiklon, kiu, esence, estas la Parolata Frateco: Esperanto!
Ĝi malsupreniris el la Pleja Altaĵo kaj venis al ni tiu mesaĝo el lumo, kiu estas por ni, geesperantistoj ja, nia idealo.
Ni pensu kaj laboru por ke la Universala Frateco efektive estu ĉe ni.
Cádiz”

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj:
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece, Alcebíades (Onklo Bidao).

Nenhum comentário:

Postar um comentário