BONVENON!

B E M - V I N D O S !B O N V E N O N !Este é, atualmente, o principal instrumento de divulgação de Esperanto de Onklo Bidao (Alcebíades Geraldo Lopes)Ĉi tiu estas, nuntempe, la precipa diskonigilo de Esperanto de Onklo Bidao (Alsebia dez Ĵeraldo Lopez)

segunda-feira, 31 de outubro de 2011

Tekstoj de Onklo Bidao: LETEROJ EL AKEIO (2-a).

Elkorajn salutojn!

Hodiaŭ, la 31-a de oktobro 2011-a, lundo, mi finis la revizion de la jena teksto. Temas pri unu el la leteroj, kiujn mi verkis celante, precipe, la diskonigon de ASOCIO KOOPERATIVO-ESPERANTISTA:

São Gonçalo, 20 de novembro de 2000.
Saudações, fraterna Alma querida!
"Por la Paco, pere de Esperanto!" (Pela Paz, através do Esperanto!).
Permita-me, inicialmente, o costumeiro esclarecimento: Somos coidealistas, porque você e eu colaboramos na construção de um mundo melhor, conquanto eu atue em um campo de trabalho talvez um pouco diferente, onde se unem o Esperantismo, o Cooperativismo e a Ação Social Beneficente.
Não consigo acreditar que eu tenha partido do plano espiritual, em direção à vida na matéria densa, sem as promessas formais de meus companheiros de jornada, de que me felicitariam com amparo fraterno, paciente, tolerante e perseverante, no cumprimento de minha tarefa de intensa participação no Movimento Esperantista da região onde seríamos situados.
Estamos precisando de maior participação na AKE, para alcançarmos a estabilidade necessária à profícua colaboração no estabelecimento de núcleos esperantistas em todos os setores da Seara da Fraternidade Universal.
Há muitos substitutos em potencial para o esperantista nas tarefas tradicionais do Bem. Mas, quantos podem substituí-lo na tarefa esperantista da organização fraternal não-esperantista a que se encontra vinculado e na qual deve continuar colaborando para a construção de um mundo melhor? Tomemos como exemplo uma casa espírita: Deveria um seareiro ou seareira espírita, com amplos recursos mediúnicos, deixar-se absorver totalmente pelas tarefas, por exemplo, da preparação e distribuição da sopa? Logicamente, não! Ainda usando como exemplo a casa espírita: Por que, então, seareiros e seareiras beneficiados com o mais perfeito instrumento de comunicação oral fraterna, o Esperanto, recomendado por Emmanuel, dedicam-se exclusivamente às tarefas tradicionais da casa espírita?
Paz, saúde e prosperidade!
Fraternalmente,

Jen ĝia Esperantigo:

Saŭngonsalo, la 20-an de novembro 2000-a.
Salutojn, kara frateca Animo!
"Por la Paco, pere de Esperanto!" (Pela Paz, através do Esperanto!).
Bonvolu permesi al mi, unue, la kutima klarigo: Ni estas samideanoj, ĉar ci kaj mi kunlaboras en la konstruado de pli bona mondo, kvankam mi agas en laborkampo eble iomete malsama, kie unuiĝas la Esperantismo, la Kooperativismo kaj la Bonfara Socia Agado.
Mi ne sukcesas kredi, ke mi estis elirinta el la spirita regiono, en la direkto al la vivo en la densa materio, sen la formalaj promesoj de miaj kunvojaĝantoj pri tio, ke ili min feliĉigos per frateca, pacienca, tolerema kaj persista subteno, en la plenumo de mia tasko intense partopreni en la Esperantisma Movado de la regiono, kie ni estos situitaj.
Ni bezonas pli grandan partoprenon en AKE por atingi la necesan stabilecon al la fruktodona kunlaboro je starigado de esperantismaj nukleoj en ĉiuj departementoj de la Laborejo de la Universala Frateco.
Estas multe da potencialaj anstataŭantoj por la esperantisto en la tradiciaj taskoj de la Bono. Sed, kiom da ili povas ĝin anstataŭi en la esperantisma tasko de la frateca ne-esperantisma organizo al kiu li estas ligata kaj en kiu li devas resti kunlaborante por la konstruado de pli bona mondo? Oni prenu kiel ekzemplo spiritisman organizon: Ĉu devus spiritisma laboranto aŭ laborantino, portanta multaj mediumaj kapabloj, permesi al si esti tute okupita de la taskoj, ekzemple, prepari kaj distribui supon? Kompreneble, ne! Ankoraŭ uzante kiel ekzemplo la spiritisman organizon: Kial do laborantoj kaj laborantinoj gajnintaj la plej perfektan ilon por frateca buŝa komunikado, Esperanto, rekomendita de Emmanuelo, sin dediĉas ekskluzive al la tradiciaj taskoj de la spiritisma organizo?
Pacon, sanon kaj prosperon!
Fratece,

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj:
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece, Alcebíades (Onklo Bidao).

Nenhum comentário:

Postar um comentário