BONVENON!

B E M - V I N D O S !B O N V E N O N !Este é, atualmente, o principal instrumento de divulgação de Esperanto de Onklo Bidao (Alcebíades Geraldo Lopes)Ĉi tiu estas, nuntempe, la precipa diskonigilo de Esperanto de Onklo Bidao (Alsebia dez Ĵeraldo Lopez)

segunda-feira, 21 de novembro de 2011

Tekstoj de Onklo Bidao: RELIGIAJ ESPERANTISMAJ ORGANIZOJ.

Elkorajn salutojn!

Hodiaŭ, la 21-a de novembro 2011-a, lundo, mi finis la revizion de la jena teksto. Temas pri la starigo de religiaj esperantismaj organizoj. Ĝia enhavo estis publikigita pere de la 19-a numero de AMEN!, kies dato estas la 4-a de decembro 2002-a:

No dia 1º deste mês, o Departamento de Esperanto da USEERJ (sigla em Português da União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro) brindou dezenas de esperantistas com o 9o ENESEERJ (sigla em Português do Encontro Espírita-Esperantista do Estado do Rio de Janeiro).
Desde esse Encontro, ecoa dentro da cabeça do “Tio Bidao” perguntas sobre
ORGANIZAÇÕES ESPERANTISTAS RELIGIOSAS.
Parece que, após o estabelecimento do Esperanto, Zamenhof percebeu que os mais fortes fatores de desunião da Humanidade são as religiões, não as línguas. Isso justificaria o seu esforço para elaborar o Homaranismo.
Você também é de opinião que tais organizações esperantistas — na prática, não na teoria, porque é muitíssimo difícil fazer que se compreenda a “idéia interna” do Esperanto — fortalecerão as barreiras religiosas?
Não seria preferível o estabelecimento de “departamentos (seções) de Esperanto” dentro de todas as organizações religiosas e de “grupos de trabalho para terminologia religiosa” no âmbito das principais organizações esperantistas neutras?

Jen ĝia versio en Esperanto:

La 1-an ĉimonatan, la Departemento pri Esperanto de USEERJ (portugallingva siglo de Unuiĝo de la Spiritismaj Societoj de Ŝtato Hiodeĵanejro) regalis dekojn da geesperantistoj per la 9-a ENESEERJ (portugallingva siglo de Spiritisma Esperanto-Renkontiĝo de Ŝtato Hiodeĵanejro).
Ekde tiu Renkontiĝo reeĥas en la kapo de “Onklo Bidao” demandoj pri
RELIGIAJ ESPERANTISMAJ ORGANIZOJ.
Ŝajnas, ke, post la starigo de Esperanto, Zamenhof perceptis, ke la plej fortaj disigiloj de la Homaro estas la religioj, ne la lingvoj. Tio pravigus lian penadon por ellabori Homaranismon.
Ĉu vi samopinias, ke tiaj E-organizoj — en la praktiko, ne teorie, ĉar estas treege malfacile komprenigi la “internan ideon” de Esperanto — plifortigos la religiajn barojn?
Ĉu ne estus preferinde la starigo de “departementoj (sekcioj) pri Esperanto” ene de ĉiuj religiaj organizoj kaj de “laborgrupoj pri religia terminaro” ene de la ĉefaj neŭtralaj E-organizoj?

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj:
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece, Alcebíades (Onklo Bidao).

Nenhum comentário:

Postar um comentário