BONVENON!

B E M - V I N D O S !B O N V E N O N !Este é, atualmente, o principal instrumento de divulgação de Esperanto de Onklo Bidao (Alcebíades Geraldo Lopes)Ĉi tiu estas, nuntempe, la precipa diskonigilo de Esperanto de Onklo Bidao (Alsebia dez Ĵeraldo Lopez)

domingo, 6 de maio de 2012

Mesaĝoj al Onklo Bidao: TIU PECETO.

Elkorajn salutojn (Cordiais saudações)!

Hodiaŭ, la 6-a de majo 2012-a, dimanĉo, mi finis la revizion de la jena mesaĝo, kies originalo estas portugallingva, iam ricevita pere de unu el la kopioj disdonitaj dum kunveno pri religiaj temoj (Hoje, 6 de maio de 2012, domingo, terminei a revisão da seguinte mensagem, cujo original é em Português, recebida através de uma das cópias distribuídas durante uma reunião sobre temas religiosos):

TIU PECETO
En la regno de cia hejmo en ĉiela paco,
atentu pri kiom da restaĵoj el abundeco!...
La malpli freŝa pano, kiun neniu serĉas,
la modesta ĉifono, kiun oni ne vestas...

El tio de ci elspezita, ĉio restanta,
kaptu la plejbonaĵojn el la balaado
kaj helpu la aflikton kaj la malfeliĉon,
kiuj ĝemante spiras en nokto kruda!...

Cia amika gesto florigos parfumon,
benon, konsolon, helpon kaj lumon
en la amason, kiu sekvas senorde…

Kaj kiam la mondo ne plu vigligos cin,
tiu malpeza peceto, trans la morto,
brilos kiel stelo sur cia vojo.

(Mesaĝo prenita el la libro AUTA DE SOUZA (AŬTA DE SOŬZA), diktita de Aŭta de Soŭza al la mediumo
Fransizko Kanddo Ŝavier’).

Portugallingve:

ESSA MIGALHA
No reino de teu lar em paz celeste,
Repara quantas sobras de fartura!...
O pão dormido que ninguém procura,
O trapo humilde que não se veste…

Do que gastaste, tudo quanto reste,
Arrebata o melhor à varredura
E socorre a aflição e a desventura
Que respiram gemendo em noite agreste!..

Teu gesto amigo florirá perfume,
Bênção, consolo, providência e lume
Na multidão que segue ao desalinho…

E quando o mundo te não mais conforte,
Essa leve migalha, além da morte,
Fulgirá como estrela em teu caminho.

(Mensagem extraída do livro AUTA DE SOUZA, ditada por Auta de Souza ao médium Francisco Cândido Xavier).

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj (Esta e outras mensagens minhas estão nos sítios):
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece (Fraternalmente), Alcebíades (Onklo Bidao).

http://esperanto.com/enhavo/mesa%C4%9Doj-al-onklo-bidao-tiu-peceto

Nenhum comentário:

Postar um comentário