BONVENON!

B E M - V I N D O S !B O N V E N O N !Este é, atualmente, o principal instrumento de divulgação de Esperanto de Onklo Bidao (Alcebíades Geraldo Lopes)Ĉi tiu estas, nuntempe, la precipa diskonigilo de Esperanto de Onklo Bidao (Alsebia dez Ĵeraldo Lopez)

terça-feira, 22 de maio de 2012

Mesaĝoj al Onklo Bidao: NI BENU.

Elkorajn salutojn (Cordiais saudações)!

Hodiaŭ, la 22-a de majo 2012-a, mardo, mi finis la revizion de la jena mesaĝo, kies originalo estas portugallingva, iam ricevita pere de unu el la kopioj disdonitaj dum kunveno pri religiaj temoj (Hoje, 22 de maio de 2012, terça-feira, terminei a revisão da seguinte mensagem, cujo original é em Português, recebida através de uma das cópias distribuídas durante uma reunião sobre temas religiosos):

NI BENU.
Ni benu tiujn, kiuj fariĝis aŭ fariĝas ilojn de niaj malfacilaĵoj!
Ni benu tiujn, kiuj ne nin komprenis aŭ ankoraŭ ne nin komprenas, per kiuj ni trovas la stimulon por la akiro de nova komprenpovo!
Ni benu tiujn, kiuj kreis aŭ kreas problemojn kaj embarasojn por ni, ĉar sen ili ni ne ekzercos niajn energiojn por la justa kaj necesa memsupero!
Ni benu ĉiujn tiujn, kiuj trudis al ni aŭ al ni trudas senĉesan laboron el rezigno kaj el sinofero, sen paŭzo, ĉar estas por ili kaj kun ili, ke ni alkutimiĝas antaŭeniri sur la rekta vojo por ni projektita de Jesuo!
(Mesaĝo prenita el la libro MAIS LUZ (MAJZLUZ’; PLI DA LUMO), diktita de Batuira al la mediumo Fransizko Kanddo Ŝavier’).

Portugallingve:

ABENÇOEMOS.
Abençoemos os que se fizeram ou se fazem instrumentos de nossas dificuldades!
Abençoemos os que não nos compreenderam ou ainda não nos compreendam, nos quais encontramos o estímulo para a aquisição de novo entendimento!
Abençoemos os que nos criaram ou nos criem problemas e embaraços, porque sem eles não adestraríamos as nossas energias para a justa e necessária auto-superação!
Abençoemos quantos nos impuseram ou nos impõem trabalho incessante de renunciação e sacrifício, sem pausa, porquanto é por eles e com eles que nos habituamos a prosseguir na estrada reta que Jesus nos traçou.
(Mensagem extraída do livro MAIS LUZ, ditada por Batuíra ao médium Francisco Cândido Xavier).

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj (Esta e outras mensagens minhas estão nos sítios):
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece (Fraternalmente), Alcebíades (Onklo Bidao).

http://esperanto.com/enhavo/mesa%C4%9Doj-al-onklo-bidao-ni-benu

Nenhum comentário:

Postar um comentário