BONVENON!

B E M - V I N D O S !B O N V E N O N !Este é, atualmente, o principal instrumento de divulgação de Esperanto de Onklo Bidao (Alcebíades Geraldo Lopes)Ĉi tiu estas, nuntempe, la precipa diskonigilo de Esperanto de Onklo Bidao (Alsebia dez Ĵeraldo Lopez)

sexta-feira, 30 de dezembro de 2011

Tekstoj de Onklo Bidao: AMEN!-03.

Elkorajn salutojn!

Hodiaŭ, la 30-a de decembro 2011-a, vendredo, mi pretigis la dosieron por diskonigo de la 3-a numero de la bulteno AMEN!, kiu estis eldonita la 14-an de septembro 2001-a. La plejparto de la diversaj tekstoj de mi verkitaj aŭ elektitaj estis diskonigitaj precipe pere de NITEROJA BULTENO, la informilo de NITEROJA ESPERANTO-KLUBO, aŭ, lastatempe, pere de AMEN!.

Jen ligilo por legado aŭ elŝuto de ekzemplero de la menciita numero de AMEN!:

https://rapidshare.com/files/2639619817/AGL-AMEN_03.pdf

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj:
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece, Alcebíades (Onklo Bidao).

quarta-feira, 28 de dezembro de 2011

Proverboj: "AKVO KAJ PANO SERVAS AL SANO!"

Fratecajn salutojn (Fraternais saudações)!

Hodiaŭ, la 28-a de decembro 2011-a, merkredo, alia proverbo estis de mi aldonita al la Proverbaro Elektita de Onklo Bidao (Hoje, 28 de dezembro de 2011, quarta-feira, um outro provérbio foi por mim acrescentado à Coletânea de Provérbios Escolhidos por Tio Bidao):

“Akvo kaj pano servas al sano (Água e pão servem à saúde)!”

Kiel vi alivorte esprimus la precipan ideon de ĉi tiu proverbo (Como vocês exprimiriam com outras palavras a ideia principal deste provérbio)?

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estaj en la retejoj (Esta e outras minhas mensagens estão nos sítios):
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece (Fraternalmente), Alcebíades (Onklo Bidao).

segunda-feira, 26 de dezembro de 2011

Mesaĝoj al Onklo Bidao: NOVAĴO.

Elkorajn salutojn!

Hodiaŭ, la 26-a de decembro 2011-a, lundo, mi finis la revizion de la jena mesaĝo, ricevita la 21-an ĉimonatan, pere de unu el la kopioj disdonitaj dum kunveno pri religiaj temoj:

NOVIDADE

Nunca passes recibo
De aceitação da ofensa.

Agressão é moléstia
Que não melhora aos murros.

Às vezes quem te fere
Carrega o peito em chagas.

Revide, queixa, mágoa
São reações comuns.

O perdão, entretanto,
É a grande novidade.

Porque o perdão é amor
Em ligação com Deus.

Emmanuel

Jen kiel mi ĝin tradukis Esperanten:

NOVAĴO

Neniam emisiu kvitancilon
pro ricevo de ofendo.

Agreso estas molesto,
kiu ne pliboniĝas per pugnobatoj.

Kelkfoje tiu, kiu cin vundas,
portas la bruston plena je vundoj.

Rebato, plendo, ĉagreniĝo
estas ordinaraj reagoj.

Pardono tamen
estas la granda novaĵo.

Ĉar la pardono estas amo
lige kun Dio.

Emmanuelo

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj:
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece, Alcebíades (Onklo Bidao).

quinta-feira, 22 de dezembro de 2011

Tekstoj de Onklo Bidao: AMEN!-02.

Elkorajn salutojn!

Hodiaŭ, la 22-a de decembro 2011-a, ĵaŭdo, mi pretigis la dosieron por diskonigo de la 2-a numero de la bulteno AMEN!, kiu estis eldonita la 14-an de aŭgusto 2001-a. La plejparto de la diversaj tekstoj de mi verkitaj aŭ elektitaj estis diskonigitaj precipe pere de NITEROJA BULTENO, la informilo de NITEROJA ESPERANTO-KLUBO, aŭ, lastatempe, pere de AMEN!.

Jen ligilo por legado aŭ elŝuto de ekzemplero de la menciita numero de AMEN!:

https://rapidshare.com/files/485446804/AGL-AMEN_02.pdf

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj:
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece, Alcebíades (Onklo Bidao).

terça-feira, 20 de dezembro de 2011

Proverboj: "AFABLA VORTO PLI ATINGAS OL FORTO!"

Fratecajn salutojn (Fraternais saudações)!

Hodiaŭ, la 20-a de decembro 2011-a, mardo, alia proverbo estis de mi aldonita al la Proverbaro Elektita de Onklo Bidao (Hoje, 20 de dezembro de 2011, terça-feira, um outro provérbio foi por mim acrescentado à Coletânea de Provérbios Escolhidos por Tio Bidao):

“Afabla vorto pli atingas ol forto (A palavra amável consegue mais do que a força)!”

Kiel vi alivorte esprimus la precipan ideon de ĉi tiu proverbo (Como vocês exprimiriam com outras palavras a ideia principal deste provérbio)?

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estaj en la retejoj (Esta e outras minhas mensagens estão nos sítios):
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece (Fraternalmente), Alcebíades (Onklo Bidao).

domingo, 18 de dezembro de 2011

Mesaĝoj al Onklo Bidao: INTERNACIA LINGVO KAJ UNIVERSALA RELIGIO.

Elkorajn salutojn!

Hodiaŭ, la 18-a de decembro 2011-a, dimanĉo, mi finis la revizion de la jena mesaĝo, ricevita la 15-an ĉimonatan, pere de unu el la kopioj disdonataj dum evento por memorfesti la 152-an naskiĝan datrevenon de ZAMENHOF:

IDIOMA INTERNACIONAL E RELIGIÃO UNIVERSAL
Atendamos, desse modo, nós outros, espiritualistas e espíritas, encarnados e desencarnados, ao incremento do Esperanto, em simultaneidade com o esforço de restaurar as colunas do Cristianismo, por santuário vivo da Religião Universal, em bases de amor e sabedoria, no terreno da Bondade Imensurável de Deus e de Sua Justiça Indefectível.
Não importa estejamos, na condição de coidealistas do Esperanto, em sintonia com os nossos irmãos católicos, reformistas, ortodoxos, bramanistas, budistas, israelitas, sintoístas, maometanos, zoroastristas, ateus e de quaisquer outras confissões e convicções, porquanto as correntes de ideias, como as fontes de níveis diversos desaguam invariavelmente no mar, alcançam sempre o oceano da realidade imutável, em cujas águas as advertências da evolução nos impõem o reconhecimento da própria humildade ante a grandeza da vida, com a impersonalização de nossa fé.
Desfraldemos, assim, o estandarte verde por símbolo de união!
Em qualquer idade, aprendamos!
Incompreendidos, prossigamos!
Alegres, perseveremos!
Esperanto quer dizer “o que tem esperança”.
Marchando e servindo, crendo e amando, imperturbáveis, tenhamos esperança!

Jen kiel mi ĝin tradukis Esperanten:

INTERNACIA LINGVO KAJ UNIVERSALA RELIGIO
Atentu tiamaniere ni, gespiritualistoj kaj gespiritistoj, enkarniĝintaj kaj elkarniĝintaj, pri la pligrandigo de Esperanto, samtempe kun la klopodo restarigi la kolonojn de la Kristanismo, viva sanktejo de la Universala Religio, surbaze de amo kaj saĝo, en la tereno de la Nemezurebla Boneco de Dio kaj de Lia Nepasonta Justeco.
Ne gravas, ke ni estas, kiel gesamideanoj de Esperanto, en agordo kun niaj gefratoj katolikismaj, reformismaj, ortodoksismaj, bramanismaj, budhismaj, izraelismaj, ŝintoismaj, maometanismaj, zoroastrismaj, ateismaj kaj de iaj ajn aliaj kredoj kaj konvinkoj, ĉar la ideofluoj, kiel la fontoj el diversaj niveloj, nepre enfluas en la maron, ĉiam atingas la oceanon de la neŝanĝebla realo, en kies akvoj la avertoj de la evoluo nin trudas la agnoskon de nia propra humileco antaŭ la grandiozeco de la vivo, per la senpersonigo de nia fido.
Ni etendu, tiel, la verdan standardon kiel símbolo de unuiĝo!
En kia ajn aĝo, ni lernu!
Nekomprenataj, ni daŭrigu!
Ĝojaj, ni persistu!
Esperanto signifas “tiu, kiu havas esperon”.
Marŝante kaj servante, kredante kaj amante, nekonsterneblaj, ni esperu!

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj:
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece, Alcebíades (Onklo Bidao).

sexta-feira, 16 de dezembro de 2011

Versoj de Onklo Bidao: KOVNO.

Elkorajn salutojn!

Hodiaŭ, la 16-a de decembro 2011-a, vendredo, mi finis la revizion de la jenaj versoj, kiujn mi verkis kvazaŭ peranto de mesaĝo sendita de KLARA SILBERNIK, la edzino de ZAMENHOF, naskiĝinta en KOVNO, al siaj gesamnaskiĝurbanoj. Tiu akrostiko estis publikigita pere de la 25-a numero de AMEN!, eldonita la 6-an de junio 2003-a:

K ovno, naskiĝurb’ mia,
O rnam’ de mia esper’:
V enkas la volo Dia,
N un kaj ĉiam sur la Ter’!
O dojn al Esperanto!

Jen kiel mi ilin tradukis Esperanten:

K ovno, minha cidade natal,
O rnamento de minha esperança:
V ence a vontade de Deus,
N este momento e sempre na Terra!
O des ao Esperanto!

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj:
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece, Alcebíades (Onklo Bidao).

quarta-feira, 14 de dezembro de 2011

Tekstoj de Onklo Bidao: AMEN!-01.

Elkorajn salutojn!

Hodiaŭ, la 14-a de decembro 2011-a, merkredo, mi pretigis la dosieron por diskonigo de la 1-a numero de la bulteno AMEN!, kiu estis eldonita la 14-an de julio 2001-a. La plejparto de la diversaj tekstoj de mi verkitaj aŭ elektitaj estis diskonigitaj precipe pere de NITEROJA BULTENO, de NITEROJA ESPERANTO-KLUBO, aŭ, lastatempe, pere de AMEN!.

Jen ligilo por legado aŭ elŝuto de ekzemplero de la menciita numero de AMEN!:

https://rapidshare.com/files/3462240429/AGL-AMEN_01.pdf

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj:
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece, Alcebíades (Onklo Bidao).

segunda-feira, 12 de dezembro de 2011

PROVERBOJ: "TIU, KIU NENION HAVAS, POVAS ĈION DONI!"

Fratecajn salutojn (Fraternais saudações)!

Hodiaŭ, la 12-a de decembro 2011-a, lundo, alia proverbo estis de mi aldonita al la Proverbaro Elektita de Onklo Bidao (Hoje, 12 de dezembro de 2011, segunda-feira, um outro provérbio foi por mim acrescentado à Coletânea de Provérbios Escolhidos por Tio Bidao):

“Tiu, kiu nenion havas, povas ĉion doni (Aquele, que nada tem, pode dar tudo)!”

Kiel vi alivorte esprimus la precipan ideon de ĉi tiu proverbo (Como vocês exprimiriam com outras palavras a ideia principal deste provérbio)?

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj (Esta e outras minhas mensagens estão nos sítios):
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece (Fraternalmente), Alcebíades (Onklo Bidao).

sábado, 10 de dezembro de 2011

Mesaĝoj al Onklo Bidao: PERSISTU!

Elkorajn salutojn!

Hodiaŭ, la 10-a de decembro 2011-a, dimanĉo, mi finis la revizion de la jena mesaĝo, ricevita, sen titolo, de la Skipo Viana Pejŝoto la 17-an de februaro 1997-a:

PERSEVERA!
Alcebíades:
Não esmorecer em nenhum momento de tua caminhada é a palavra de ordem de agora!
Aproveita e retira ensinamentos dos atuais espinhos. Lembra-te que, do Mais Alto, Jesus vela por todos nós.
Cuida da renovação da mente, cultivando diariamente os bons pensamentos e exilando, com isso, os pensamentos satélites, que gravitam em torno de nosso ser.
Evita pensar nos problemas como se eles fossem o roteiro seguro para o teu fracasso! Muito pelo contrário, caro amigo (samideano)! Os nossos problemas (Sim, porque aqui também os temos!) são os meios pelos quais Deus
nos impulsiona para a frente e para o Alto!
Coragem! Não te esqueças que a Perseverança é prima-irmã da Esperança, nossa Bandeira de Paz no Ideal Esperantista, que elegemos como conduta de vida.
Creia que te vigiamos sempre e quando for extremamente necessário, interviremos, sob supervisão.
“Samideane via”,
Braz Cosenza
Equipe Vianna Peixoto

Jen la versio en Esperanto:

PERSISTU!
“Alcebíades”:
Ne senkuraĝiĝi en neniu momento de cia vojirado estas la nuntempa vortkomando!
Profitu kaj ĉerpu lecionojn el la nuntempaj dornoj. Memoru, ke, el la Plejalto, Jesuo prizorgas nin ĉiujn.
Zorgu pri la renovigo de la menso, ĉiutage kultivante la bonajn pensojn kaj ekzilante, per tio, la satelitajn pensojn, kiuj gravitas cirkaŭ ni.
Evitu pripensi la problemojn kvazaŭ ili estus la trafa vojo por cia fiasko! Tute kontraŭe, kara amiko (samideano)! Niaj problemoj (Jes, ĉar ankaŭ ĉi tie ni ilin havas!) estas la rimedoj pere de kiuj Dio nin instigas antaŭen kaj Plejalten!
Kuraĝon! Ne forgesu, ke la Persisto estas kvazaŭfratina kuzino de la Espero, nia Standardo pri Paco en la Esperantisma Idealo, kiun ni elektis por esti niaviva konduto.
Kredu, ke ni cin pririgardas ĉiam kaj ke, kiam estos ekstreme necesa, ni intervenos, sub superrigardo.
Samideane via,
“Braz Cosenza”
Skipo Viana Pejŝoto

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj:
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece, Alcebíades (Onklo Bidao).

quinta-feira, 8 de dezembro de 2011

Versoj de Onklo Bidao: KRISTNASKON PROKSIME!

Elkorajn salutojn!

Hodiaŭ, la 8-a de decembro 2011-a, ĵaŭdo, mi finis la revizion de la jenaj versoj, kiujn mi uzis por ellabori dulingvan kristnaskan karton kaj kiu estis publikigita, sub la titolo FELIĈAN KRISTNASKON!, pere de la 42-a numero de AMEN!:

NATAL PRÓXIMO!

Natal próximo!
Os corações se abrem em flor:
É primavera ainda no Brasil.
Mesclam-se os perfumes:
das flores,
dos corações!
E o sagrado paira no ar primaveril!

Paz!
Esperança!
Sonhos renovados refulgem
nas luzes, que brincam
no olhar de criança,
o que, afinal,
no Natal,
somos todos nós!

Nós, irmãos na Luz,
que eternizou Belém:
Jesus!

Jen kiel mi ilin tradukis Esperanten:

KRISTNASKO PROKSIME!

Kristnasko proksime!
La koroj malfermiĝas kiel floroj:
Estas ankoraŭ printempo en Brazilo.
Miksiĝas la parfumoj:
el la floroj,
el la koroj!
Kaj la sankteco ŝvebas en la printempa aero.

Paco!
Espero!
Revoj renovigitaj rebrilas
en la lumoj, kiuj ludas
en la rigardo de infano,
kio, efektive,
dum Kristnasko,
estas ĉiuj ni!

Ni, fratoj en la Lumo,
kiu eternigis Bet-Leĥemon:
Jesuo!

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj:
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece, Alcebíades (Onklo Bidao).

terça-feira, 6 de dezembro de 2011

Mesaĝoj al Onklo Bidao: OPORTUNA MOMENTO.

Elkorajn salutojn!

Hodiaŭ, la 6-a de decembro 2011-a, mardo, mi finis la revizion de la jena mesaĝo, ricevita de la Skipo Viana Pejŝoto la 18-an de junio 1992-a:

MOMENTO OPORTUNO
É chegado o momento em que os bons sairão da obscuridade e se mostrarão em trabalho ativo.
A criação da nossa “Asocio” no plano físico (Já tardia!) é um sinal de que a união de forças faz-se importante neste momento na “Pátria do Cruzeiro”, “Pátria de Nosso Amado Mestre Jesus Cristo”.
Temos em mente várias frentes de atuação da “Asocio”, que paulatinamente lhes passaremos.
As últimas dúvidas pertinentes ao ideal da nossa Obra serão sanadas com a prece constante, que é o veículo natural, através do qual nos comunicamos.
Aproveitamos o momento para alertar para o caráter verdadeiramente cristão de nossa “Asocio”. Falamos assim pois encaminharemos verdadeiros homens de Boa Vontade de outros credos religiosos para o trabalho.
Estamos sempre presentes. O momento é este. Que o Senhor da Luz nos abençoe!
Equipe de Apoio.

Jen la Esperanta versio de tiu mesaĝo:

OPORTUNA MOMENTO
Estas alveninta la momento kiam la gebonuloj eliros el la obskureco kaj sin montros em aktiva laboro.
La kreo de nia Asocio en la fizika plano (Jam malfrua!) signalas, ke la unuiĝo de fortoj graviĝas ĉimomente en la “Lando de la Sudkruco”, “Lando de Nia Amata Majstro Jesuo Kristo”.
Ni havas en la menso plurajn agadfrontojn de la Asocio, pri kiuj iom post iom ni informos vin.
La lastaj duboj koncernaj al la idealo de nia Laboro estos solvitaj per la senĉesa preĝo, kiu estas la natura vehiklo pere de kiu ni interkomunikiĝadas.
Ni kaptas la momenton por averti pri la karaktero vere kristana de nia Asocio. Ni tiel parolas ĉar ni kondukos verajn homojn de Bona Volo de aliaj religiaj kredoj por la laboro.
Ni ĉiam ĉeestas. La momento estas tiu ĉi. Benu nin la Sinjoro de la Lumo!
Apoga Skipo.

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj:
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece, Alcebíades (Onklo Bidao).

domingo, 4 de dezembro de 2011

Versoj de Onklo Bidao: FELIĈAN KRISTNASKON!

Elkorajn salutojn!

Hodiaŭ, la 4-a de decembro 2011-a, dimanĉo, mi finis la revizion de la jenaj versoj, kiujn mi uzis por ellabori dulingvan kristnaskan karton:

Peçamos ao mais importante
Aniversariante deste mês
fé, caridade e esperança,
para que a Humanidade, mais esclarecida,
iluminada pelo Esperanto,
goze paz, saúde, prosperidade...

O Amor não encontra barreira
por fluir serenamente.
Temos um mar de Amor
para fruir eternamente!

Jen la versio en Esperanto:

Oni petu al la plej grava
ĉimonata Datrevenanto
fidon, kariton kaj esperon,
por ke la Homaro, pli prava,
lumigita de Esperanto,
ĝuu paco, sanon, prosperon...

Amo ne trovas baron
pro sia serena flu’.
Ni havas Aman maron
por nia eterna ĝu’!

Jen la adreso de la menciita poŝtkarto:
http://lh4.ggpht.com/-sTUqCvQci2o/Ttk2PWeBTLI/AAAAAAAAAWA/UWlAKzr0oU4/s400/AGL-K%252520PRI%252520KRISTNASKO%2525202011.png

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj:
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece, Alcebíades (Onklo Bidao).

sexta-feira, 2 de dezembro de 2011

Mesaĝoj al Onklo Bidao: HOMARANISMO.

Elkorajn salutojn!

Hodiaŭ, la 2-a de decembro 2011-a, vendredo, mi finis la revizion de la jena mesaĝo, ricevita de la Skipo Viana Pejŝoto la 26-an de majo 1992-a:

HOMARANISMO
Ideia de Luz.
Facho que se acende no coração dos verdadeiros homens de Boa Vontade.
Este nosso intercâmbio, verdadeira troca de idéias e experiências à Luz da Fraternidade Legítima, marcará indelevelmente uma nova era para o “NEK”.
Pensemos mais Alto. A nossa tarefa é humilde, porém está repleta de Paz.
Continuemos!
Equipe de Apoio.
Observação: “NEK” era, então, a sigla de NITERÓI ESPERANTO CLUBE.

Jen la Esperanta versio de tiu mesaĝo:

HOMARANISMO
Ideo el Lumo.
Torĉo, kiu ekbrulas en la koro de la veraj homoj de Bona Volo.
Ĉi tiu nia interkomunikado, vera interŝanĝo de ideoj kaj spertoj je la Lumo de la Plejpura Frateco, neforviŝeble markos novan eraon por “NEK”.
Ni pensu pli Alte. Nia tasko estas modesta, sed plenplenas je Paco.
Ni daŭrigu!
Apoga Skipo.
Rimarko: “NEK” estis tiam la siglo de NITEROJA ESPERANTO-KLUBO.

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj:
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece, Alcebíades (Onklo Bidao).