BONVENON!

B E M - V I N D O S !B O N V E N O N !Este é, atualmente, o principal instrumento de divulgação de Esperanto de Onklo Bidao (Alcebíades Geraldo Lopes)Ĉi tiu estas, nuntempe, la precipa diskonigilo de Esperanto de Onklo Bidao (Alsebia dez Ĵeraldo Lopez)

sexta-feira, 16 de dezembro de 2011

Versoj de Onklo Bidao: KOVNO.

Elkorajn salutojn!

Hodiaŭ, la 16-a de decembro 2011-a, vendredo, mi finis la revizion de la jenaj versoj, kiujn mi verkis kvazaŭ peranto de mesaĝo sendita de KLARA SILBERNIK, la edzino de ZAMENHOF, naskiĝinta en KOVNO, al siaj gesamnaskiĝurbanoj. Tiu akrostiko estis publikigita pere de la 25-a numero de AMEN!, eldonita la 6-an de junio 2003-a:

K ovno, naskiĝurb’ mia,
O rnam’ de mia esper’:
V enkas la volo Dia,
N un kaj ĉiam sur la Ter’!
O dojn al Esperanto!

Jen kiel mi ilin tradukis Esperanten:

K ovno, minha cidade natal,
O rnamento de minha esperança:
V ence a vontade de Deus,
N este momento e sempre na Terra!
O des ao Esperanto!

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj:
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece, Alcebíades (Onklo Bidao).

quarta-feira, 14 de dezembro de 2011

Tekstoj de Onklo Bidao: AMEN!-01.

Elkorajn salutojn!

Hodiaŭ, la 14-a de decembro 2011-a, merkredo, mi pretigis la dosieron por diskonigo de la 1-a numero de la bulteno AMEN!, kiu estis eldonita la 14-an de julio 2001-a. La plejparto de la diversaj tekstoj de mi verkitaj aŭ elektitaj estis diskonigitaj precipe pere de NITEROJA BULTENO, de NITEROJA ESPERANTO-KLUBO, aŭ, lastatempe, pere de AMEN!.

Jen ligilo por legado aŭ elŝuto de ekzemplero de la menciita numero de AMEN!:

https://rapidshare.com/files/3462240429/AGL-AMEN_01.pdf

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj:
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece, Alcebíades (Onklo Bidao).

quinta-feira, 8 de dezembro de 2011

Versoj de Onklo Bidao: KRISTNASKON PROKSIME!

Elkorajn salutojn!

Hodiaŭ, la 8-a de decembro 2011-a, ĵaŭdo, mi finis la revizion de la jenaj versoj, kiujn mi uzis por ellabori dulingvan kristnaskan karton kaj kiu estis publikigita, sub la titolo FELIĈAN KRISTNASKON!, pere de la 42-a numero de AMEN!:

NATAL PRÓXIMO!

Natal próximo!
Os corações se abrem em flor:
É primavera ainda no Brasil.
Mesclam-se os perfumes:
das flores,
dos corações!
E o sagrado paira no ar primaveril!

Paz!
Esperança!
Sonhos renovados refulgem
nas luzes, que brincam
no olhar de criança,
o que, afinal,
no Natal,
somos todos nós!

Nós, irmãos na Luz,
que eternizou Belém:
Jesus!

Jen kiel mi ilin tradukis Esperanten:

KRISTNASKO PROKSIME!

Kristnasko proksime!
La koroj malfermiĝas kiel floroj:
Estas ankoraŭ printempo en Brazilo.
Miksiĝas la parfumoj:
el la floroj,
el la koroj!
Kaj la sankteco ŝvebas en la printempa aero.

Paco!
Espero!
Revoj renovigitaj rebrilas
en la lumoj, kiuj ludas
en la rigardo de infano,
kio, efektive,
dum Kristnasko,
estas ĉiuj ni!

Ni, fratoj en la Lumo,
kiu eternigis Bet-Leĥemon:
Jesuo!

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj:
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece, Alcebíades (Onklo Bidao).

terça-feira, 6 de dezembro de 2011

Mesaĝoj al Onklo Bidao: OPORTUNA MOMENTO.

Elkorajn salutojn!

Hodiaŭ, la 6-a de decembro 2011-a, mardo, mi finis la revizion de la jena mesaĝo, ricevita de la Skipo Viana Pejŝoto la 18-an de junio 1992-a:

MOMENTO OPORTUNO
É chegado o momento em que os bons sairão da obscuridade e se mostrarão em trabalho ativo.
A criação da nossa “Asocio” no plano físico (Já tardia!) é um sinal de que a união de forças faz-se importante neste momento na “Pátria do Cruzeiro”, “Pátria de Nosso Amado Mestre Jesus Cristo”.
Temos em mente várias frentes de atuação da “Asocio”, que paulatinamente lhes passaremos.
As últimas dúvidas pertinentes ao ideal da nossa Obra serão sanadas com a prece constante, que é o veículo natural, através do qual nos comunicamos.
Aproveitamos o momento para alertar para o caráter verdadeiramente cristão de nossa “Asocio”. Falamos assim pois encaminharemos verdadeiros homens de Boa Vontade de outros credos religiosos para o trabalho.
Estamos sempre presentes. O momento é este. Que o Senhor da Luz nos abençoe!
Equipe de Apoio.

Jen la Esperanta versio de tiu mesaĝo:

OPORTUNA MOMENTO
Estas alveninta la momento kiam la gebonuloj eliros el la obskureco kaj sin montros em aktiva laboro.
La kreo de nia Asocio en la fizika plano (Jam malfrua!) signalas, ke la unuiĝo de fortoj graviĝas ĉimomente en la “Lando de la Sudkruco”, “Lando de Nia Amata Majstro Jesuo Kristo”.
Ni havas en la menso plurajn agadfrontojn de la Asocio, pri kiuj iom post iom ni informos vin.
La lastaj duboj koncernaj al la idealo de nia Laboro estos solvitaj per la senĉesa preĝo, kiu estas la natura vehiklo pere de kiu ni interkomunikiĝadas.
Ni kaptas la momenton por averti pri la karaktero vere kristana de nia Asocio. Ni tiel parolas ĉar ni kondukos verajn homojn de Bona Volo de aliaj religiaj kredoj por la laboro.
Ni ĉiam ĉeestas. La momento estas tiu ĉi. Benu nin la Sinjoro de la Lumo!
Apoga Skipo.

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj:
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece, Alcebíades (Onklo Bidao).

domingo, 4 de dezembro de 2011

Versoj de Onklo Bidao: FELIĈAN KRISTNASKON!

Elkorajn salutojn!

Hodiaŭ, la 4-a de decembro 2011-a, dimanĉo, mi finis la revizion de la jenaj versoj, kiujn mi uzis por ellabori dulingvan kristnaskan karton:

Peçamos ao mais importante
Aniversariante deste mês
fé, caridade e esperança,
para que a Humanidade, mais esclarecida,
iluminada pelo Esperanto,
goze paz, saúde, prosperidade...

O Amor não encontra barreira
por fluir serenamente.
Temos um mar de Amor
para fruir eternamente!

Jen la versio en Esperanto:

Oni petu al la plej grava
ĉimonata Datrevenanto
fidon, kariton kaj esperon,
por ke la Homaro, pli prava,
lumigita de Esperanto,
ĝuu paco, sanon, prosperon...

Amo ne trovas baron
pro sia serena flu’.
Ni havas Aman maron
por nia eterna ĝu’!

Jen la adreso de la menciita poŝtkarto:
http://lh4.ggpht.com/-sTUqCvQci2o/Ttk2PWeBTLI/AAAAAAAAAWA/UWlAKzr0oU4/s400/AGL-K%252520PRI%252520KRISTNASKO%2525202011.png

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj:
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece, Alcebíades (Onklo Bidao).

sexta-feira, 2 de dezembro de 2011

Mesaĝoj al Onklo Bidao: HOMARANISMO.

Elkorajn salutojn!

Hodiaŭ, la 2-a de decembro 2011-a, vendredo, mi finis la revizion de la jena mesaĝo, ricevita de la Skipo Viana Pejŝoto la 26-an de majo 1992-a:

HOMARANISMO
Ideia de Luz.
Facho que se acende no coração dos verdadeiros homens de Boa Vontade.
Este nosso intercâmbio, verdadeira troca de idéias e experiências à Luz da Fraternidade Legítima, marcará indelevelmente uma nova era para o “NEK”.
Pensemos mais Alto. A nossa tarefa é humilde, porém está repleta de Paz.
Continuemos!
Equipe de Apoio.
Observação: “NEK” era, então, a sigla de NITERÓI ESPERANTO CLUBE.

Jen la Esperanta versio de tiu mesaĝo:

HOMARANISMO
Ideo el Lumo.
Torĉo, kiu ekbrulas en la koro de la veraj homoj de Bona Volo.
Ĉi tiu nia interkomunikado, vera interŝanĝo de ideoj kaj spertoj je la Lumo de la Plejpura Frateco, neforviŝeble markos novan eraon por “NEK”.
Ni pensu pli Alte. Nia tasko estas modesta, sed plenplenas je Paco.
Ni daŭrigu!
Apoga Skipo.
Rimarko: “NEK” estis tiam la siglo de NITEROJA ESPERANTO-KLUBO.

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj:
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece, Alcebíades (Onklo Bidao).