BONVENON!

B E M - V I N D O S !B O N V E N O N !Este é, atualmente, o principal instrumento de divulgação de Esperanto de Onklo Bidao (Alcebíades Geraldo Lopes)Ĉi tiu estas, nuntempe, la precipa diskonigilo de Esperanto de Onklo Bidao (Alsebia dez Ĵeraldo Lopez)

quarta-feira, 30 de maio de 2012

Mesaĝoj al Onklo Bidao: KRISTANAJ IMPERATIVOJ - Unua parto.

Elkorajn salutojn (Cordiais saudações)!

Hodiaŭ, la 30-a de majo 2012-a, merkredo, mi finis la revizion de la jena unua parto de la indikita mesaĝo, kies originalo estas portugallingva, iam ricevita pere de donaco de la libro KRISTANA AGENDO, diktita de André Luiz, prononcu Andre’ Luiz’, al la mediumo Francisco Cândido Xavier , prononcu Fransizko Kanddo Ŝavier’ (Hoje, 30 de maio de 2012, quarta-feira, terminei a revisão da seguinte primeira parte da mensagem indicada, cujo original é em Português, recebida através de doação do livro AGENDA CRISTÃ, ditado por André Luiz ao médium Francisco Cândido Xavier ):

KRISTANAJ IMPERATIVOJ - Unua parto.
Lernu — humile.
Instruu — praktikante.
Administru — edukante.
Obeu — serveme.
Amu — edifante.
Timu — cin mem.
Suferu — profitante.
Parolu — konstruante.
Aŭdu — bonvoleme.
Helpu — altigante.
Subtenu — levante.

Portugallingve:

IMPERATIVOS CRISTÃOS – Primeira parte.
Aprende — humildemente.
Ensina — praticando.
Administra — educando.
Obedece — prestativo.
Ama — edificando.
Teme — a ti mesmo.
Sofre — aproveitando.
Fala — construindo.
Ouve — sem malícia.
Ajuda — elevando.
Ampara — levantando.

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj (Esta e outras mensagens minhas estão nos sítios):
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece (Fraternalmente), Alcebíades (Onklo Bidao).

http://esperanto.com/enhavo/mesa%C4%9Doj-al-onklo-bidao-kristanaj-imperativoj-unua-parto

segunda-feira, 28 de maio de 2012

Versoj de Onklo Bidao: FRATECA CELO.

Elkorajn salutojn (Cordiais saudações)!

Hodiaŭ, la 28-a de majo 2012-a, lundo, mi finis la revizion de la jenaj versoj, kiuj nun estas unuafoje publikigataj. (Hoje, 28 de maio de 2012, segunda-feira, terminei a revisão dos seguintes versos, que ora são publicados pela primeira vez):

FRATECA CELO
Mi
kaj
ci
sur
voj’
al
Di’:
Ĉi’
pro
Am’,
por
bon’
de
vi!

Portugallingve:

FRATECA CELO
Eu
e
você
no
caminho
para
Deus:
Tudo
pelo
Amor,
para
o bem
de
vocês!

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj (Esta e outras mensagens minhas estão nos sítios):
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece (Fraternalmente), Alcebíades (Onklo Bidao).

http://esperanto.com/enhavo/versoj-de-onklo-bidao-frateca-celo

sábado, 26 de maio de 2012

Tekstoj de Onklo Bidao: AMEN!-21.

Elkorajn salutojn (Cordiais saudações)!

Hodiaŭ, la 26-a de majo 2012-a, sabato, mi pretigis la dosieron por diskonigo de la 21-a numero de la bulteno AMEN!, kiu estis eldonita la 16-an de februaro 2003-a. La plejparto de la diversaj tekstoj de mi verkitaj aŭ elektitaj estis diskonigitaj precipe pere de NITEROJA BULTENO, la informilo de NITEROJA ESPERANTO-KLUBO, aŭ, lastatempe, pere de AMEN! (Hoje, 26 de maio de 2012, sábado, aprontei o arquivo para divulgação do 21o número do boletim AMEN!, que foi editado em 16 de fevereiro de 2003. A maioria dos diversos textos por mim escritos ou escolhidos foram divulgados principalmente através do NITEROJA BULTENO, o informativo do NITERÓI ESPERANTO CLUBE, ou, por último, através do AMEN!):

Jen la ligilo por legado aŭ elŝuto de ekzemplero de la menciita numero de AMEN! (Eis o “link” para leitura ou “download” de exemplar do referido número de AMEN!):

https://docs.google.com/open?id=0B8CmEEtbFheZOWNnOXQ4ZmxKeUE

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj (Esta e outras minhas mensagens estão nos sítios):
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece (Fraternalmente), Alcebíades (Onklo Bidao).

http://esperanto.com/enhavo/tekstoj-de-onklo-bidao-amen-21

quinta-feira, 24 de maio de 2012

Proverboj: “BEDAŬRO KAJ ĈAGRENO ŜULDON NE KOVRAS!”

Fratecajn salutojn (Fraternais saudações)!

Hodiaŭ, la 24-a de majo 2012-a, ĵaŭdo, alia proverbo estis de mi aldonita al la Proverbaro Elektita de Onklo Bidao (Hoje, 24 de maio de 2012, quinta-feira, um outro provérbio foi por mim acrescentado à Coletânea de Provérbios Escolhidos por Tio Bidao):

“Bedaŭro kaj ĉagreno ŝuldon ne kovras (Lastimação e pesar não pagam dívida)!”

Kiel vi alivorte esprimus la precipan ideon de ĉi tiu proverbo (Como vocês exprimiriam com outras palavras a ideia principal deste provérbio)?

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estaj en la retejoj (Esta e outras minhas mensagens estão nos sítios):
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece (Fraternalmente), Alcebíades (Onklo Bidao).

http://esperanto.com/enhavo/proverboj-%E2%80%9Cbeda%C5%ADro-kaj-%C4%89agreno-%C5%9Duldon-ne-kovras%E2%80%9D

terça-feira, 22 de maio de 2012

Mesaĝoj al Onklo Bidao: NI BENU.

Elkorajn salutojn (Cordiais saudações)!

Hodiaŭ, la 22-a de majo 2012-a, mardo, mi finis la revizion de la jena mesaĝo, kies originalo estas portugallingva, iam ricevita pere de unu el la kopioj disdonitaj dum kunveno pri religiaj temoj (Hoje, 22 de maio de 2012, terça-feira, terminei a revisão da seguinte mensagem, cujo original é em Português, recebida através de uma das cópias distribuídas durante uma reunião sobre temas religiosos):

NI BENU.
Ni benu tiujn, kiuj fariĝis aŭ fariĝas ilojn de niaj malfacilaĵoj!
Ni benu tiujn, kiuj ne nin komprenis aŭ ankoraŭ ne nin komprenas, per kiuj ni trovas la stimulon por la akiro de nova komprenpovo!
Ni benu tiujn, kiuj kreis aŭ kreas problemojn kaj embarasojn por ni, ĉar sen ili ni ne ekzercos niajn energiojn por la justa kaj necesa memsupero!
Ni benu ĉiujn tiujn, kiuj trudis al ni aŭ al ni trudas senĉesan laboron el rezigno kaj el sinofero, sen paŭzo, ĉar estas por ili kaj kun ili, ke ni alkutimiĝas antaŭeniri sur la rekta vojo por ni projektita de Jesuo!
(Mesaĝo prenita el la libro MAIS LUZ (MAJZLUZ’; PLI DA LUMO), diktita de Batuira al la mediumo Fransizko Kanddo Ŝavier’).

Portugallingve:

ABENÇOEMOS.
Abençoemos os que se fizeram ou se fazem instrumentos de nossas dificuldades!
Abençoemos os que não nos compreenderam ou ainda não nos compreendam, nos quais encontramos o estímulo para a aquisição de novo entendimento!
Abençoemos os que nos criaram ou nos criem problemas e embaraços, porque sem eles não adestraríamos as nossas energias para a justa e necessária auto-superação!
Abençoemos quantos nos impuseram ou nos impõem trabalho incessante de renunciação e sacrifício, sem pausa, porquanto é por eles e com eles que nos habituamos a prosseguir na estrada reta que Jesus nos traçou.
(Mensagem extraída do livro MAIS LUZ, ditada por Batuíra ao médium Francisco Cândido Xavier).

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj (Esta e outras mensagens minhas estão nos sítios):
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece (Fraternalmente), Alcebíades (Onklo Bidao).

http://esperanto.com/enhavo/mesa%C4%9Doj-al-onklo-bidao-ni-benu

domingo, 20 de maio de 2012

Versoj de Onklo Bidao: MORTO KAJ VIVO.

Elkorajn salutojn (Cordiais saudações)!

Hodiaŭ, la 20-a de majo 2012-a, dimanĉo, mi finis la revizion de la jenaj versoj, kiuj nun estas unuafoje publikigataj. (Hoje, 20 de maio de 2012, domingo, terminei a revisão dos seguintes versos, que ora são publicados pela primeira vez):

MORTO KAJ VIVO
Mort’
kaj
viv’:
la
sam’!
Viv’
kaj
mort’:
la
sam’!
Jen
Ver'!
Jen
Am’!

Portugallingve:

MORTE E VIDA
Morte
e
vida:
o
mesmo!
Vida
e
morte:
o
mesmo!
Eis
Verdade!
Eis
Amor!

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj (Esta e outras mensagens minhas estão nos sítios):
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece (Fraternalmente), Alcebíades (Onklo Bidao).

http://esperanto.com/enhavo/versoj-de-onklo-bidao-morto-kaj-vivo

sexta-feira, 18 de maio de 2012

Tekstoj de Onklo Bidao: AMEN!-20.

Elkorajn salutojn (Cordiais saudações)!

Hodiaŭ, la 18-a de majo 2012-a, vendredo, mi pretigis la dosieron por diskonigo de la 20-a numero de la bulteno AMEN!, kiu estis eldonita la 9-an de januaro 2003-a. La plejparto de la diversaj tekstoj de mi verkitaj aŭ elektitaj estis diskonigitaj precipe pere de NITEROJA BULTENO, la informilo de NITEROJA ESPERANTO-KLUBO, aŭ, lastatempe, pere de AMEN! (Hoje, 18 de maio de 2012, sexta-feira, aprontei o arquivo para divulgação do 20o número do boletim AMEN!, que foi editado em 9 de janeiro de 2003. A maioria dos diversos textos por mim escritos ou escolhidos foram divulgados principalmente através do NITEROJA BULTENO, o informativo do NITERÓI ESPERANTO CLUBE, ou, por último, através do AMEN!):

Jen la ligilo por legado aŭ elŝuto de ekzemplero de la menciita numero de AMEN! (Eis o “link” para leitura ou “download” de exemplar do referido número de AMEN!):

https://docs.google.com/open?id=0B8CmEEtbFheZSHcya1JVMjZGWEk

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj (Esta e outras minhas mensagens estão nos sítios):
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece (Fraternalmente), Alcebíades (Onklo Bidao).

http://esperanto.com/enhavo/tekstoj-de-onklo-bidao-amen-20

quarta-feira, 16 de maio de 2012

Proverboj: “BATO DE PATRINO NE LONGE DOLORAS!”

Fratecajn salutojn (Fraternais saudações)!

Hodiaŭ, la 16-a de majo 2012-a, merkredo, alia proverbo estis de mi aldonita al la Proverbaro Elektita de Onklo Bidao (Hoje, 16 de maio de 2012, quarta-feira, um outro provérbio foi por mim acrescentado à Coletânea de Provérbios Escolhidos por Tio Bidao):

“Bato de patrino ne longe doloras (Tapa de mãe não dói muito tempo)!”

Kiel vi alivorte esprimus la precipan ideon de ĉi tiu proverbo (Como vocês exprimiriam com outras palavras a ideia principal deste provérbio)?

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estaj en la retejoj (Esta e outras minhas mensagens estão nos sítios):
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece (Fraternalmente), Alcebíades (Onklo Bidao).

http://esperanto.com/enhavo/proverboj-%E2%80%9Cbato-de-patrino-ne-longe-doloras

segunda-feira, 14 de maio de 2012

Mesaĝoj al Onklo Bidao: BONVOLEMO.

Elkorajn salutojn (Cordiais saudações)!

Hodiaŭ, la 14-a de majo 2012-a, lundo, mi finis la revizion de la jena mesaĝo, kies originalo estas portugallingva, iam ricevita pere de unu el la kopioj disdonitaj dum kunveno pri religiaj temoj (Hoje, 14 de maio de 2012, segunda-feira, terminei a revisão da seguinte mensagem, cujo original é em Português, recebida através de uma das cópias distribuídas durante uma reunião sobre temas religiosos):

BONVOLEMO
Bonvolemo trovas la laboron.
Laboro ekas renoviĝon.
Renoviĝo trovas la bonon.
La bono malkaŝas la servemecon.
La servemeco atingas la komprenemon.
La komprenemo gajnas humilecon.
La humileco konkeras la amon.
La amo generas abnegacion.
La abnegacio atingas la lumon.
La lumo realigas la perfektiĝon.
La perfektiĝo sanktigas la homon.
La sanktigita homo konvertas la mondon por Dio.
Prudente antaŭenirante, per simpla bonvolemo la kreito atingos la Dian Regnon de la Lumo.
(Mesaĝo prenita el la libro PÃO NOSSO (PAŬN’ NOSO; NIA PANO), diktita de Emmanuel’ al la mediumo
Fransizko Kanddo Ŝavier’).

Portugallingve:

BOA VONTADE
Boa-vontade descobre o trabalho.
Trabalho opera renovação.
Renovação encontra o bem.
O bem revela o espírito de serviço.
O espírito de serviço alcança a compreensão.
A compreensão ganha humildade.
A humildade conquista o amor.
O amor gera renúncia.
A renúncia atinge a luz.
A luz realiza o aprimoramento próprio.
O aprimoramento próprio santifica o homem.
O homem santificado converte o mundo para Deus.
Caminhando prudentemente, pela simples boa-vontade a criatura alcançará o Divino Reino da Luz.
(Mensagem extraída do livro PÃO NOSSO, ditada por Emamnuel ao médium Francisco Cândido Xavier).

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj (Esta e outras mensagens minhas estão nos sítios):
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece (Fraternalmente), Alcebíades (Onklo Bidao).

http://esperanto.com/enhavo/mesa%C4%9Doj-al-onklo-bidao-bonvolemo

sábado, 12 de maio de 2012

Versoj de Onklo Bidao: DANKON, PANJO!

Elkorajn salutojn (Cordiais saudações)!

Hodiaŭ, la 12-a de majo 2012-a, sabato, mi finis la revizion de la jenaj versoj, kiuj estis verkitaj kiel dankesprimo al niaj ĉiutagaj heroinoj, morgaŭ omaĝataj per la Tago de la Patrinoj. (Hoje, 12 de maio de 2012, sábado, terminei a revisão dos seguintes versos, que foram escritos como agradecimento às nossas heroínas de todos os dias, amanhã homenageadas com o Dia da Mães):

DANKON, PANJO!
Ci ne forgesis, panjo, nek mi,
la kareson de mia unua deklamo
de aliulaj versoj pri nia amo,
benata per la amo de Di’:

“Mi vidis panjon preĝante
ĉe l’ piedoj de Maria:
Estis sankta aŭdante
sanktdiraĵon de alia!”

Portugallingve:

OBRIGADO, MAMÃE!
Não esqueceste, mamãe, nem eu,
o carinho de minha primeira declamação
de versos alheios sobre o nosso amor,
abençoado pelo amor de Deus:

“Eu vi a minha mãe rezando
Aos pés da Virgem Maria:
Era uma santa escutando
O que a outra santa dizia!”

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj (Esta e outras mensagens minhas estão nos sítios):
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece (Fraternalmente), Alcebíades (Onklo Bidao).

http://esperanto.com/enhavo/versoj-de-onklo-bidao-dankon-panjo

quinta-feira, 10 de maio de 2012

Tekstoj de Onklo Bidao: AMEN!-19.

Elkorajn salutojn (Cordiais saudações)!

Hodiaŭ, la 10-a de majo 2012-a, ĵaŭdo, mi pretigis la dosieron por diskonigo de la 19-a numero de la bulteno AMEN!, kiu estis eldonita la 4-an de decembro 2002-a. La plejparto de la diversaj tekstoj de mi verkitaj aŭ elektitaj estis diskonigitaj precipe pere de NITEROJA BULTENO, la informilo de NITEROJA ESPERANTO-KLUBO, aŭ, lastatempe, pere de AMEN! (Hoje, 10 de maio de 2012, quinta-feira, aprontei o arquivo para divulgação do 19o número do boletim AMEN!, que foi editado em 4 de dezembro de 2002. A maioria dos diversos textos por mim escritos ou escolhidos foram divulgados principalmente através do NITEROJA BULTENO, o informativo do NITERÓI ESPERANTO CLUBE, ou, por último, através do AMEN!):

Jen la ligilo por legado aŭ elŝuto de ekzemplero de la menciita numero de AMEN! (Eis o “link” para leitura ou “download” de exemplar do referido número de AMEN!):

https://docs.google.com/open?id=0B8CmEEtbFheZTXRVU3JnQWY1aUE

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj (Esta e outras minhas mensagens estão nos sítios):
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece (Fraternalmente), Alcebíades (Onklo Bidao).

http://esperanto.com/enhavo/tekstoj-de-onklo-bidao-amen-19

terça-feira, 8 de maio de 2012

Proverboj: “BARELO MALPLENA SONAS PLEJ LAŬTE!”

Fratecajn salutojn (Fraternais saudações)!

Hodiaŭ, la 8-a de majo 2012-a, mardo, alia proverbo estis de mi aldonita al la Proverbaro Elektita de Onklo Bidao (Hoje, 8 de maio de 2012, terça-feira, um outro provérbio foi por mim acrescentado à Coletânea de Provérbios Escolhidos por Tio Bidao):

“Barelo malplena sonas plej laŭte (Barril vazio soa mais alto)!”

Kiel vi alivorte esprimus la precipan ideon de ĉi tiu proverbo (Como vocês exprimiriam com outras palavras a ideia principal deste provérbio)?

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estaj en la retejoj (Esta e outras minhas mensagens estão nos sítios):
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece (Fraternalmente), Alcebíades (Onklo Bidao).

http://esperanto.com/enhavo/proverboj-%E2%80%9Cbarelo-malplena-sonas-plej-la%C5%ADte%E2%80%9D

domingo, 6 de maio de 2012

Mesaĝoj al Onklo Bidao: TIU PECETO.

Elkorajn salutojn (Cordiais saudações)!

Hodiaŭ, la 6-a de majo 2012-a, dimanĉo, mi finis la revizion de la jena mesaĝo, kies originalo estas portugallingva, iam ricevita pere de unu el la kopioj disdonitaj dum kunveno pri religiaj temoj (Hoje, 6 de maio de 2012, domingo, terminei a revisão da seguinte mensagem, cujo original é em Português, recebida através de uma das cópias distribuídas durante uma reunião sobre temas religiosos):

TIU PECETO
En la regno de cia hejmo en ĉiela paco,
atentu pri kiom da restaĵoj el abundeco!...
La malpli freŝa pano, kiun neniu serĉas,
la modesta ĉifono, kiun oni ne vestas...

El tio de ci elspezita, ĉio restanta,
kaptu la plejbonaĵojn el la balaado
kaj helpu la aflikton kaj la malfeliĉon,
kiuj ĝemante spiras en nokto kruda!...

Cia amika gesto florigos parfumon,
benon, konsolon, helpon kaj lumon
en la amason, kiu sekvas senorde…

Kaj kiam la mondo ne plu vigligos cin,
tiu malpeza peceto, trans la morto,
brilos kiel stelo sur cia vojo.

(Mesaĝo prenita el la libro AUTA DE SOUZA (AŬTA DE SOŬZA), diktita de Aŭta de Soŭza al la mediumo
Fransizko Kanddo Ŝavier’).

Portugallingve:

ESSA MIGALHA
No reino de teu lar em paz celeste,
Repara quantas sobras de fartura!...
O pão dormido que ninguém procura,
O trapo humilde que não se veste…

Do que gastaste, tudo quanto reste,
Arrebata o melhor à varredura
E socorre a aflição e a desventura
Que respiram gemendo em noite agreste!..

Teu gesto amigo florirá perfume,
Bênção, consolo, providência e lume
Na multidão que segue ao desalinho…

E quando o mundo te não mais conforte,
Essa leve migalha, além da morte,
Fulgirá como estrela em teu caminho.

(Mensagem extraída do livro AUTA DE SOUZA, ditada por Auta de Souza ao médium Francisco Cândido Xavier).

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj (Esta e outras mensagens minhas estão nos sítios):
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece (Fraternalmente), Alcebíades (Onklo Bidao).

http://esperanto.com/enhavo/mesa%C4%9Doj-al-onklo-bidao-tiu-peceto

sexta-feira, 4 de maio de 2012

Versoj de Onklo Bidao: NENIAM MANKOS!

Elkorajn salutojn (Cordiais saudações)!

Hodiaŭ, la 4-a de majo 2012-a, vendredo, mi finis la revizion de la jenaj versoj, kiuj nun estas unuafoje publikigataj. (Hoje, 4 de maio de 2012, sexta-feira, terminei a revisão dos seguintes versos, que ora são publicados pela primeira vez):

NENIAM MANKOS!
Multon mankis kaj mankos al ni,
ĉar multon ja ne bonas por ni!
Sed ne malesperu, ĉar Dio
ame, saĝe zorgas pri ĉio!

Portugallingve:

NUNCA FALTARÁ!
Muito faltou e nos faltará,
porque muito não é, de fato, bom para nós!
Mas não desespere, porque Deus
amorosa e sabiamente cuida de tudo!

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj (Esta e outras mensagens minhas estão nos sítios):
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece (Fraternalmente), Alcebíades (Onklo Bidao).

http://esperanto.com/enhavo/versoj-de-onklo-bidao-neniam-mankos

quarta-feira, 2 de maio de 2012

Tekstoj de Onklo Bidao: AMEN!-18.

Elkorajn salutojn (Cordiais saudações)!

Hodiaŭ, la 2-a de majo 2012-a, merkredo, mi pretigis la dosieron por diskonigo de la 18-a numero de la bulteno AMEN!, kiu estis eldonita la 4-an de novembro 2002-a. La plejparto de la diversaj tekstoj de mi verkitaj aŭ elektitaj estis diskonigitaj precipe pere de NITEROJA BULTENO, la informilo de NITEROJA ESPERANTO-KLUBO, aŭ, lastatempe, pere de AMEN! (Hoje, 2 de maio de 2012, quarta-feira, aprontei o arquivo para divulgação do 18o número do boletim AMEN!, que foi editado em 4 de novembro de 2002. A maioria dos diversos textos por mim escritos ou escolhidos foram divulgados principalmente através do NITEROJA BULTENO, o informativo do NITERÓI ESPERANTO CLUBE, ou, por último, através do AMEN!):

Jen la ligilo por legado aŭ elŝuto de ekzemplero de la menciita numero de AMEN! (Eis o “link” para leitura ou “download” de exemplar do referido número de AMEN!):

https://docs.google.com/open?id=0B8CmEEtbFheZV0tueFl6MksyNU0

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj (Esta e outras minhas mensagens estão nos sítios):
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece (Fraternalmente), Alcebíades (Onklo Bidao).

http://esperanto.com/enhavo/tekstoj-de-onklo-bidao-amen-18