BONVENON!

B E M - V I N D O S !B O N V E N O N !Este é, atualmente, o principal instrumento de divulgação de Esperanto de Onklo Bidao (Alcebíades Geraldo Lopes)Ĉi tiu estas, nuntempe, la precipa diskonigilo de Esperanto de Onklo Bidao (Alsebia dez Ĵeraldo Lopez)

sábado, 30 de março de 2013

Mesaĝoj al Onklo Bidao: EFEKTIVE – Dua parto.


Elkorajn salutojn (Cordiais saudações)!

Hodiaŭ, la  30-a  de  marto 2013-a, sabato, mi finis la revizion de la jena dua kaj lasta  parto  de  la  indikita  mesaĝo,  kies  originalo   estas  portugallingva,  iam ricevita pere  de  donaco  de  la  libro  KRISTANA AGENDO, diktita de André Luiz, prononcu Andre’ Luiz’,  al  la   mediumo   Francisco   Cândido   Xavier,   prononcu  Fransizko   Kanddo  Ŝavier’   (Hoje, 30 de  março  de  2013, sábado,  terminei  a  revisão  da  seguinte  segunda e última parte  da  mensagem  indicada,   cujo   original  é  em  Português,  recebida  através  de  doação  do  livro   AGENDA  CRISTÃ,  ditado  por  André  Luiz  ao médium Francisco Cândido Xavier):

EFEKTIVE – Dua parto.
Renovigi  ne  estas  detrui. Ĝi estas respekti la fundamentojn, rebonstatigante la konstruaĵojn por la ĝenerala bono.
Klarigi ne estas diskuti. Ĝi estas serveme kaj bonvole helpi la komprenpovon de la nescianto.
Ami ne estas deziri. Ĝi estas ĉiam kompreni, doni el si mem, rezigni siajn proprajn kapricojn kaj sin oferi, por ke brilu la dia lumo de la vera amo.

Portugallingve:

EFETIVAMENTE – Segunda parte.
Renovar não é destruir. É respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral.
Esclarecer   não   é   discutir.  É  auxiliar,  através  do  espírito  de  serviço  e  da  boa-vontade, o entendimento daquele que ignora.
Amar não é desejar. É compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça.

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj (Esta e  outras  mensagens  minhas estão nos sítios):

Fratece (Fraternalmente), Alcebíades (Onklo Bidao).

quinta-feira, 28 de março de 2013

Mesaĝoj al Onklo Bidao: EFEKTIVE – Unua parto.


Elkorajn salutojn (Cordiais saudações)!

Hodiaŭ, la 28-a de marto 2013-a, ĵaŭdo, mi finis la revizion de la jena unua  parto de  la  indikita  mesaĝo,  kies  originalo estas portugallingva, iam ricevita pere  de  donaco  de  la  libro  KRISTANA  AGENDO,  diktita  de  André  Luiz, prononcu Andre’ Luiz’, al la mediumo Francisco Cândido Xavier, prononcu Fransizko Kanddo Ŝavier’ (Hoje, 28 de março de 2013, quinta-feira, terminei a revisão da seguinte primeira parte da mensagem indicada, cujo  original  é  em  Português,  recebida através de doação do livro AGENDA CRISTÃ, ditado por André Luiz ao médium Francisco Cândido Xavier):

EFEKTIVE – Unua parto.
Gardi ne estas malkonfidi. Ĝi estas ekbruligi sian propran lumon, helpante tiujn, kiuj troviĝas en ombro.
Defendi ne estas krii. Ĝi estas pli diligente servi al aferoj kaj personoj.
Helpi ne estas trudi. Ĝi estas efektive kaj sen individuista sinmontrado subteni, por ke la helpato prosperu, iluminiĝu kaj estu feliĉa per si mem.
Lernigi ne estas vundi.  Ĝi  estas  ame  gvidi  la proksimulon en la regnon de komprenado kaj paco.

Portugallingve:
  
EFETIVAMENTE – Primeira parte.
Vigiar  não  é  desconfiar.  É  acender  a  própria  luz,  ajudando  os  que  se  encontram nas sombras.
Defender não é gritar. É prestar mais intenso serviço às causas e às pessoas.
Ajudar  não  é  importunar. É amparar, substancialmente, sem pruridos de personalismo,  para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo.
Ensinar  não  é  ferir. É orientar o próximo, amorosamente, para o reino da compreensão e da paz.

Ĉi tiu kaj aliaj  miaj  mesaĝoj  estas  en  la  retejoj  (Esta  e  outras  mensagens minhas estão nos sítios):

Fratece (Fraternalmente), Alcebíades (Onklo Bidao).

terça-feira, 26 de março de 2013

Tekstoj de Onklo Bidao: AMEN!-63.


Elkorajn salutojn (Cordiais saudações)!

Hodiaŭ,   la   26-a   de   marto  2013-a,  mardo,  mi  pretigis  la dosieron  por  diskonigo  de  la  sesdektria numero de la bulteno  AMEN!,   kiu   estis   eldonita  la  26-an  de  aŭgusto 2006-a.  La  plejparto  de  la  diversaj  tekstoj  de  mi  verkitaj  aŭ  elektitaj  estis   diskonigitaj  precipe    pere    de   NITEROJA BULTENO, la informilo de NITEROJA ESPERANTO-KLUBO, aŭ, lastatempe, pere de AMEN! (Hoje,  26 de março  de  2013,  terça-feira, aprontei o arquivo para divulgação do sexagésimo terceiro número do boletim AMEN!, que foi editado  em  26  de  agosto de 2006.  A maioria dos diversos textos  por  mim  escritos   ou  escolhidos  foram  divulgados  principalmente   através     do     NITEROJA     BULTENO,   o    informativo   do  NITERÓI  ESPERANTO CLUBE, ou, por último, através do AMEN!):

Jen la ligilo por legado de la menciita numero de AMEN! (Eis o “link” para leitura do referido número de AMEN!):

https://docs.google.com/file/d/0B8CmEEtbFheZeXUwam9YWTVkWEk/edit?usp=sharing

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj (Esta e outras minhas mensagens estão nos sítios):

Fratece (Fraternalmente), Alcebíades (Onklo Bidao).

domingo, 24 de março de 2013

Tekstoj de Onklo Bidao: BILDO KAJ SIMILECO.


Elkorajn salutojn (Cordiais saudações)!

Hodiaŭ, la 24-a de marto 2013-a, dimanĉo, mi finis la revizion de la jena mesaĝo, kiu nun estas unuafoje publikigata (Hoje, 24 de março de 2013, domingo, terminei a revisão da seguinte mensagem, que ora é publicada pela primeira vez):

BILDO KAJ SIMILECO
Jen la plej simpla klarigo, do la plej bona, kiun mi trovis, por la vortoj “bildo”  kaj  “simileco”,  uzitaj  en  Genezo,  1:26-27:  “Bildo”,  en  tiu  kunteksto, estas la “produkto de la Imagpovo de Dio”, tio estas, de Sia Penso.  “Simileco”,  ĉar  ankaŭ  ni  kreas  per  la  penso, uzante rimedojn disponigatajn  de  Dio.  Tiel  ni  partoprenas la daŭran kreadon de la Universo. Tial diris Jesuo: “Vi estas dioj!”. Antaŭen, Amen!

IMAGEM E SEMELHANÇA
Eis a mais simples explicação, portanto a melhor, que encontrei, para as palavras “imagem” e “semelhança”, usadas em Gênesis, 1:26-27: "Imagem", nesse contexto, é o “produto da Imaginação de Deus”, ou seja, de Seu Pensamento. "Semelhança", porque também criamos com o  pensamento,  usando  recursos  disponibilizados  por  Deus. Assim participamos da contínua criação do Universo. Por isso, Jesus disse: "Vós sois deuses!". Avante, em direção ao Amor!

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj (Esta e outras minhas mensagens estão nos sítios):

Fratece (Fraternalmente), Alcebíades (Onklo Bidao).

sexta-feira, 22 de março de 2013

Mesaĝoj al Onklo Bidao: MALFACILAJ SPERTOJ – Dua parto.


Elkorajn salutojn (Cordiais saudações)!

Hodiaŭ, la 22-a de marto 2013-a, vendredo, mi finis la revizion de la jena dua kaj lasta parto  de  la  indikita  mesaĝo,  kies  originalo  estas portugallingva, iam ricevita pere  de  donaco  de  la  libro  KRISTANA AGENDO, diktita de André Luiz, prononcu Andre’ Luiz’,  al  la   mediumo   Francisco   Cândido   Xavier,   prononcu  Fransizko  Kanddo Ŝavier’  (Hoje, 22 de  março  de  2013, sexta-feira,  terminei  a  revisão  da  seguinte  segunda  e  última   parte   da   mensagem  indicada,   cujo   original  é  em  Português,  recebida  através  de  doação  do  livro   AGENDA  CRISTÃ,  ditado  por  André  Luiz  ao médium Francisco Cândido Xavier):

MALFACILAJ SPERTOJ – Dua parto.
Grandega  aŭtoritato  difektas  la  vivoĝojon,  se  la  menso  ankoraŭ  ne  havas klaran juĝon pri proporcioj.
Granda ŝarĝo da respondeco ekstermas la ekzistadon de tiu, kiu ankoraŭ ne transpasis la ordinaran komprenon.
Grandega kapitalo da konoj, meze de multaj personoj malkleraj, vulgaraj aŭ malsaĝaj, estas ia venena amara frukto, se la spirito ankoraŭ ne rezignaciis pri soluleca vivado.

Portugallingve:

EXPERIÊNCIAS DIFÍCEIS – Segunda parte.
Considerável autoridade estraga a alegria de viver, se a mente ainda não cultiva o senso das proporções.
Grande carga de responsabilidade extermina a existência daquele que ainda não ultrapassou a compreensão comum.
Enorme cabedal de conhecimento, em meio de inúmeras pessoas ignorantes, vulgares ou insensatas, é fruto venenoso e amargo, se o espírito ainda não se resignou à solidão.

Ĉi  tiu  kaj  aliaj  miaj mesaĝoj estas en la retejoj (Esta e  outras  mensagens  minhas estão nos sítios):

Fratece (Fraternalmente), Alcebíades (Onklo Bidao).

quarta-feira, 20 de março de 2013

Mesaĝoj al Onklo Bidao: MALFACILAJ SPERTOJ – Unua parto.

Elkorajn salutojn (Cordiais saudações)!

Hodiaŭ, la 20-a de marto 2013-a, merkredo, mi finis la revizion de la jena unua  parto de  la  indikita  mesaĝo,  kies  originalo estas portugallingva, iam ricevita pere  de  donaco  de  la  libro  KRISTANA  AGENDO,  diktita  de  André  Luiz, prononcu Andre’ Luiz’, al la mediumo Francisco Cândido Xavier, prononcu Fransizko Kanddo Ŝavier’ (Hoje, 20 de março de 2013, quarta-feira, terminei a revisão da seguinte primeira parte da mensagem indicada, cujo  original  é  em  Português,  recebida através de doação do livro AGENDA CRISTÃ, ditado por André Luiz ao médium Francisco Cândido Xavier):

MALFACILAJ SPERTOJ – Unua parto.
La korpa beleco povas naski tragediojn neantaŭvideblajn por la animo, se tiu ĉi ne havas prudenton.
Tro multe da mono estas pordo al mizero, se la riĉegulo ne daŭre firmigis la ekvilibron de siaj spezoj.
Troa komforto estas malutila, se la homo ne lernis abnegacion.
Alta socia rango estas prepara paŝo al laŭta falo, se la homo ne maturigis sian rezonkapablon.

Portugallingve:
  
EXPERIÊNCIAS DIFÍCEIS – Primeira parte.
A beleza física pode provocar tragédias imprevisíveis para a alma, se esta não possui discernimento.
Excessivo dinheiro é porta para a indigência, se o detentor da fortuna não consolidou o próprio equilíbrio.
Demasiado conforto é desvantagem, se a criatura não aprendeu a arte de desprender-se.
Muito destaque é introdução a queda espetacular, se o homem não amadureceu o raciocínio.

Ĉi tiu kaj aliaj  miaj  mesaĝoj  estas  en  la  retejoj  (Esta  e  outras  mensagens minhas estão nos sítios):

Fratece (Fraternalmente), Alcebíades (Onklo Bidao).


segunda-feira, 18 de março de 2013

Tekstoj de Onklo Bidao: AMEN!-62.


Elkorajn salutojn (Cordiais saudações)!

Hodiaŭ,   la   18-a   de   marto  2013-a,  lundo,  mi  pretigis  la dosieron  por  diskonigo  de  la  sesdekdua numero de la bulteno  AMEN!,   kiu   estis   eldonita  la  26-an  de  julio  2006-a.  La  plejparto  de  la  diversaj  tekstoj  de  mi  verkitaj  aŭ  elektitaj  estis   diskonigitaj  precipe    pere    de   NITEROJA BULTENO, la informilo de NITEROJA ESPERANTO-KLUBO, aŭ, lastatempe,   pere   de   AMEN!  (Hoje,  18 de março  de  2013,  segunda-feira,   aprontei   o   arquivo  para   divulgação  do  sexagésimo  segundo   número do boletim AMEN!, que foi editado  em  26  de  julho de 2006.  A maioria dos diversos textos  por  mim  escritos   ou  escolhidos  foram  divulgados  principalmente   através     do     NITEROJA     BULTENO,   o    informativo   do  NITERÓI  ESPERANTO CLUBE, ou, por último, através do AMEN!):

Jen la ligilo por legado de la menciita numero de AMEN! (Eis o “link” para leitura do referido número de AMEN!):

https://docs.google.com/file/d/0B8CmEEtbFheZMm9xY1dqYlBGNzA/edit?usp=sharing

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj (Esta e outras minhas mensagens estão nos sítios):

Fratece (Fraternalmente), Alcebíades (Onklo Bidao).