BONVENON!

B E M - V I N D O S !B O N V E N O N !Este é, atualmente, o principal instrumento de divulgação de Esperanto de Onklo Bidao (Alcebíades Geraldo Lopes)Ĉi tiu estas, nuntempe, la precipa diskonigilo de Esperanto de Onklo Bidao (Alsebia dez Ĵeraldo Lopez)

sexta-feira, 25 de novembro de 2011

Mesaĝoj al Onklo Bidao: FRATECEMO.

Elkorajn salutojn!

Hodiaŭ, la 25-a de novembro 2011-a, vendredo, mi finis la revizion de la jena mesaĝo, kies originalo estis publikigita per la 71-a numero de AMEN!, eldonita la 26-an de aprilo 2007-a. Ĝi estis ricevita de la Skipo Viana Pejŝoto:

FRATERNIDADE
“Mi salutas vin!”
Quem é capaz de sair pelo mundo à moda de um andarilho, passeando por entre vales e bosques, visitando e conhecendo diversas civilizações e culturas? Quem de nós? O que falta-nos? Tempo? Disposição?
Pois bem, companheiros, na nossa bagagem pode faltar o lenço e o documento, porém não pode faltar o veículo que veio do Céu à Terra para levar-nos à Fraternidade: ESPERANTO.
Mais do que uma forma de se comunicar, o Esperanto é uma das mais cristalinas formas de Amor que desceu do Alto até nós.
Pensemos nisso, companheiros.
Não percamos tempo. As línguas vem e vão. O Esperanto veio para ficar. É a revolução do Bem que se faz presente. Meditemos. Obremos. Jesus nos observa e nos ampara.
Que a Paz do Mestre nos envolva hoje e sempre!
“Pacon kaj Lumon!”
Arruda Câmara

Jen la Esperanta versio de tiu mesaĝo:

FRATECEMO
“Mi salutas vin!”
Kiu kapablas vagadi tra la mondo kiel longpiediranto, promenante inter valoj kaj boskoj, vizitante kaj konatiĝante diversajn civilizaciojn kaj kulturojn? Kiu el ni? Kion mankas al ni? Ĉu tempon? Ĉu inklinon?
Bone, gekamaradoj, en nia bagaĝo povas manki la koltuko kaj la dokumento, sed ne povas manki la vehiklo, kiu venis el la Ĉielo ĝis la Tero, por nin konduki al la Fratecemo: ESPERANTO.
Pli ol maniero komunikiĝi, Esperanto estas unu el la plej kristalecaj formoj de Amo, kiu malsupreniris el la Plejalto ĝis ni.
Ni pensu pri tio, gekunuloj.
Ni ne perdu tempon. La lingvoj venas kaj iras. Esperanto venis por resti. Tio estas la revolucio de la Bono, kiu ĉeestiĝas. Ni meditu. Ni laboru. Jesuo nin rigardas kaj subtenas.
La Paco de la Majstro nin ŝirmu hodiaŭ kaj ĉiam!
“Pacon kaj Lumon!”
Arruda Câmara

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj:
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece, Alcebíades (Onklo Bidao).

Nenhum comentário:

Postar um comentário