BONVENON!

B E M - V I N D O S !B O N V E N O N !Este é, atualmente, o principal instrumento de divulgação de Esperanto de Onklo Bidao (Alcebíades Geraldo Lopes)Ĉi tiu estas, nuntempe, la precipa diskonigilo de Esperanto de Onklo Bidao (Alsebia dez Ĵeraldo Lopez)

domingo, 27 de novembro de 2011

Mesaĝoj al Onklo Bidao: NOBLA PROFITO EL KRIZO.

Elkorajn salutojn!

Hodiaŭ, la 27-a de novembro 2011-a, dimanĉo, mi finis la revizion de la jena mesaĝo, kies originalon en Esperanto, sen la titolo, la Skipo Viana Pejŝoto ricevis la 2-an de majo 1992-a:

NOBRE PROVEITO DE CRISE
Saudações, Amigos!
A paz de Jesus esteja convosco!
Não há melhor ocasião para transformar inimigos em amigos do que quando eles estão em crise, porque, então, eles estão precisando de ajuda e, consequentemente, mais humildes, estado de espírito no qual mais nos harmonizamos com a Divina Providência.
Poucas pessoas se sentem extremamente poderosas quando elas se encontram na direção de grupos humanos. Poucas, sim, mas elas prejudicam muitíssimo a coordenação do trabalho, que é coletivo. Elas não percebem que nem sempre elas mesmas solucionam os problemas; que, de fato, elas são, quase sempre, meros instrumentos da Mais Alta Sabedoria, principalmente quando o resultado atingirá muitos valorosos, porque sérios, colaboradores, os quais somos todos nós.
Segui em frente, apoiados na Fé e sem temor.
Deus abençoe o vosso trabalho!

Jen la Esperanta versio de tiu mesaĝo:

NOBLA PROFITO EL KRIZO
Salutojn, Geamikoj!
La paco de Jesuo estu kun vi!
Ne estas pli bona okazo por ŝanĝi la malamikojn je amikoj ol kiam ili estas en krizo, ĉar tiam ili estas bezonantaj helpon kaj konsekvence pli humilaj, menstato en kiu oni pli harmoniiĝas kun la Dia Providenco.
Malmulte da homoj sentas sin kiel ekstreme potencaj kiam ili sin trovas en la gvidado de homaj grupoj. Malmulte, jes, sed ili treege malhelpas la kunordigon de la laboro, kiu estas kolektiva. Ili ne perceptas, ke ne ĉiam ili mem solvas la problemojn; ke, fakte ili estas preskaŭ ĉiam nuraj iloj de la Plej Alta Saĝo, precipe kiam la rezulto atingos multe da valoraj, ĉar seriozaj, kunlaborantoj, kiuj estas ni ĉiuj.
Sekvu antaŭen, apogitaj sur Fido kaj sen timo.
Dio benu vian laboron!

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj:
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece, Alcebíades (Onklo Bidao).

Nenhum comentário:

Postar um comentário