BONVENON!

B E M - V I N D O S !B O N V E N O N !Este é, atualmente, o principal instrumento de divulgação de Esperanto de Onklo Bidao (Alcebíades Geraldo Lopes)Ĉi tiu estas, nuntempe, la precipa diskonigilo de Esperanto de Onklo Bidao (Alsebia dez Ĵeraldo Lopez)

segunda-feira, 14 de novembro de 2011

Tekstoj de Onklo Bidao: LETEROJ EL AKEIO (8-a).

Elkorajn salutojn!

Hodiaŭ, la 14-a de novembro 2011-a, lundo, mi finis la revizion de la jena teksto. Temas pri unu alia el la leteroj, kiujn mi publikigis celante, precipe, la diskonigon de AMIKARO KOOPERATIVO-ESPERANTISTA. Ĝia enhavo estis publikigita pere de la 11-a numero de AMEN!:

São Gonçalo, 15 de janeiro de 2002.
“Shalom” (Paz)!
Percebamos a importância dos dias atuais, que marcam o começo de uma nova etapa na vida da Humanidade terrena.
Os dias “correntes” realmente “correm”, porque dias mais luminosos rapidamente chegam, trazendo importantes mudanças.
O tempo disponível para corrigir nossos passos é aparentemente insuficiente, comparado com aquele tempo por nós mal usado no passado e devemos fazer um grande esforço para providenciar todas as muitas necessárias mudanças, em pouco tempo. Mas o desespero não deve nos alcançar, porque, quanto mais tarefas nos aguardam nas searas do Bem, tanto mais dedicados amigos encontraremos para nos ajudar e tanto melhores condições para o trabalho nobre nos serão disponibilizadas por nosso Pai!
Esperança, Fé e Caridade garantirão a luminosa colheita por nós sonhada!
Assim, “Avante, em direção ao Amor”, caros irmãos !
Seu,
José

Jen kiel ĝi estis tradukita Esperanten:

Saŭngonsalo, la 15-an de januaro 2002-a.
“Shalom” (Pacon)!
Ni perceptu la gravecon de la nunaj tagoj, kiuj markas la komencon de nova etapo en la vivo de la surtera homaro.
La “kurantaj” tagoj vere “kuras”, ĉar pli lumaj tagoj rapide alvenas, portante gravajn ŝanĝojn.
La tempo disponebla por korekti niajn paŝojn estas ŝajne ne sufiĉa kompare kun tiu tempo de ni malbone uzita en la pasinteco kaj ni devas fari grandan penon por prizorgi ĉiujn multajn necesajn ŝanĝojn, en malmulte da tempo. Sed malespero ne devas atingi nin, ĉar, ju pli da farendaĵoj atendas nin en la laborejoj de la Bono, des pli da sindediĉaj geamikoj ni trovos por nin helpi kaj des pli da bonaj kondiĉoj por la nobla laboro estos de nia Patro disponigitaj al ni!
Espero, Fido kaj Karito garantios la luman rikolton de ni revata!
Do, “Antaŭen, Amen!”, karaj gefratoj!
Via,
Jozefo

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj:
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece, Alcebíades (Onklo Bidao).

Nenhum comentário:

Postar um comentário