BONVENON!

B E M - V I N D O S !B O N V E N O N !Este é, atualmente, o principal instrumento de divulgação de Esperanto de Onklo Bidao (Alcebíades Geraldo Lopes)Ĉi tiu estas, nuntempe, la precipa diskonigilo de Esperanto de Onklo Bidao (Alsebia dez Ĵeraldo Lopez)

terça-feira, 15 de novembro de 2011

Tekstoj de Onklo Bidao: LETEROJ EL AKEIO (9-a).

Elkorajn salutojn!

Hodiaŭ, la 15-a de novembro 2011-a, mardo, mi finis la revizion de la jena teksto. Temas pri unu alia el la leteroj, kiujn mi publikigis celante, precipe, la diskonigon de AMIKARO KOOPERATIVO-ESPERANTISTA. Ĝia enhavo estis publikigita pere de la 12-a numero de AMEN!:

São Gonçalo, 16 de janeiro de 2002.
Caros Amigos e Amigas:
Louvado seja Deus!
Vocês, com toda a certeza, lembram aos seus companheiros a necessidade de obedecer aos Mandamentos Divinos, mas várias vezes vocês mesmos esquecem o cumprimento de alguns desses mandamentos.
Ocorre, que esses mandamentos, conquanto de fácil compreensão e cumprimento pelos justos, são muito dificilmente compreendidos e cumpridos por aqueles, que ainda permanecem sob o jugo do vício.
Por isso, não se deve condenar aqueles, que ainda equivocadamente compreendem e usam a Vida. A maioria de nós ainda assim vive.
Em resumo:
Não julgue: compreenda!
Não condene: ajude!
Não reprove: esclareça!
Isto é: Ame!
Fraternalmente seu,

Jen kiel ĝi estis tradukita Esperanten:

Saŭngonsalo, la 16-an de januaro 2002-a.
Karaj Geamikoj:
Laŭdata estu Dio!
Vi tutcerte memorigas viajn kunulojn pri la neceso obei la Diajn Ordonojn, sed plurfoje vi mem forgesas la plenumon de kelkaj el tiuj ordonoj.
Okazas, ke tiuj ordonoj, kvankam facile kompreneblaj kaj plenumeblaj de la justuloj, estas ege malfacile kompreneblaj kaj plenumeblaj de tiuj, kiuj ankoraŭ restas sub la regado de malvirto.
Tial oni ne devas kondamni tiujn, kiuj ankoraŭ miskomprenas kaj misuzas la Vivon. La plimulto el ni ankoraŭ tiele vivas.
Resume:
Ne juĝu: komprenu!
Ne kondamnu: helpu!
Ne riproĉu: klerigu!
Tio estas: Amu!
Fratece via,

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj:
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece, Alcebíades (Onklo Bidao).

Nenhum comentário:

Postar um comentário