BONVENON!

B E M - V I N D O S !B O N V E N O N !Este é, atualmente, o principal instrumento de divulgação de Esperanto de Onklo Bidao (Alcebíades Geraldo Lopes)Ĉi tiu estas, nuntempe, la precipa diskonigilo de Esperanto de Onklo Bidao (Alsebia dez Ĵeraldo Lopez)

sábado, 29 de outubro de 2011

Mesaĝoj al Onklo Bidao: NEDISIGEBLA MOVADO.

Elkorajn salutojn!

Hodiaŭ, la 29-a de oktobro 2011-a, sabato, mi decidis republikigi la jenan mesaĝon, ĉifoje kun titolo tradukita el tiu elektita de ĝia aŭtoro. Temas pri portugallingva mesaĝo ricevita de Skipo Viana Pejŝoto:

INDIVISÍVEL MOVIMENTO
O Movimento Esperantista é criação de Deus e assim deve ser entendido na Terra.
Tomemos, por exemplo, a Bondade de Deus, que atinge a todos os recantos do Universo. O Movimento Esperantista, a nível mundial, e, indo mais longe, a duplo nível, ou seja, encarnado e desencarnado, deve ser e ter em âmago a certeza de que é um Movimento Divino. Saído das mãos do Mestre dos Mestres, o Senhor Jesus, é, sem dúvida, a maior prova do desejo do Mestre de renovar este mundo, hoje totalmente corrompido.
Vamos trabalhar com afinco! Jesus e Zamenhof do Mais Alto abençoam as iniciativas nossas neste campo.
A seara é grande e poucos os seareiros. Não deixeis esmorecer a vossa fé num Mundo Melhor, unido através do Esperanto, medianeiro primeiro do Senhor da Luz.
Tremei vós que não dais a importância devida a este Movimento! Sereis tragados por esta renovação. A seara é para os mansos e pacíficos.
Vamos obrar!
Abel Gomes

Mi ĝin Esperantigis jene:

NEDISIGEBLA MOVADO
La Esperanta Movado estas kreaĵo de Dio kaj tiel ĝi devas esti komprenata en la Tero.
Ni prenu, ekzemple, la Bonecon de Dio, kiu atingas ĉiujn anguletojn de la Universo. La Esperanto-movado, je monda nivelo, kaj, pli amplekse, je duobla nivelo, tio estas, ĉe enkarniĝintoj kaj ĉe elkarniĝintoj, devas esti kaj devas havi en sia eno la certecon esti Dia Movado. Elirinta el la manoj de la Majstro de l’ Majstroj, Sinjoro Jesuo, ĝi estas, sendube, la plej granda atesto pri la deziro de la Majstro renovigi ĉi tiun mondon, nuntempe tute koruptita.
Ni laboru kun fervoro! Jesuo kaj Zamenhofo, el la Pleja Altaĵo, benas niajn tiukampajn iniciatojn.
La laborejo estas granda kaj malmultas la gelaboruloj. Ne lasu velki via fido je Plibona Mondo, unuiĝintaj pere de Esperanto, plej grava peranto de la Sinjoro de l’ Lumo.
Tremu vi, kiuj ne agnoskas la ĝustan gravecon de tiu Movado! Vi estos englutitaj de tiu renoviĝo. La laborejo estas por gemilduloj kaj gepacemuloj.
Ni laboru!
Abel Gomes

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj:
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece, Alcebíades (Onklo Bidao).

Nenhum comentário:

Postar um comentário