BONVENON!

B E M - V I N D O S !B O N V E N O N !Este é, atualmente, o principal instrumento de divulgação de Esperanto de Onklo Bidao (Alcebíades Geraldo Lopes)Ĉi tiu estas, nuntempe, la precipa diskonigilo de Esperanto de Onklo Bidao (Alsebia dez Ĵeraldo Lopez)

sábado, 15 de outubro de 2011

Versoj de Onklo Bidao: EMÍLIO FERREIRA

Elkorajn salutojn!

Hodiaŭ, la 15-a de oktobro 2011-a, sabato, mi finis la revizion de la jena akrostiko. Temas pri portugallingva akrostiko omaĝe al mia karmemora instruisto Emílio Ferreira (Emiljo Fehejra):

E vangelho, Espiritismo e Esperanto,
M ais o prático Cooperativismo;
Í ntegro agente da Fraternidade, do Otimismo!
L aureado pela amizade dos que te ouviram o canto,
I nflamado, mas sereno, indutor de divina mudança:
O canto da Fé, da Caridade, da Esperança.

F ostes mestre e amigo, companheiro,
E continuarás sendo, pois não há adeus derradeiro.
R etornastes ao verdadeiro berço do Esperanto —
R evelação entre nós pouco conhecida —
E aí encontrarás os amigos que nos sustentam a Vida,
I rmanados em Jesus, Kardec e Zamenhof,
R eunidos alguns também pelo ideal cooperativista.
A ssim, amigo Emílio Ferreira, até a vista!

Jen kiel mi ĝin Esperantigis:

E vangelio, Spiritismo kaj Esperanto,
P lus la praktika Kooperativismo;
H onesta aganto de l’ Frateco, de l’ Optimismo!
L aŭrkronata de la amikeco de tiuj, kiuj aŭdis cian kanton,
F lamigita, sed serena, instiganto al dia ŝanĝo:
L a kanto de l’ Fido, de l’ Karito, de l’ Espero.

E stis ci majstro kaj amiko, kamarado,
K aj daŭre estos, ĉar ne estas lasta adiaŭo.
R evenis ci al la vera lulilo de Esperanto —
R evelacio malmulte konata ĉe ni —
K aj tie ci trovos la geamikojn, kiuj por ni subtenas la Vivon,
F ratece kunigitaj de Jesuo, Kardeko kaj Zamenhofo,
K unigitaj kelkaj ankaŭ de la kooperativisma idealo.
T iel, amiko Emiljo Fehejra, ĝis revido!

RIMARKO: Publikigita pere de Niteroja Bulteno, organo de NITEK (Niteroja Esperanto-klubo), n-ro 122-a (Januaro-Februaro 1998), dediĉita al la instruisto Emílio Ferreira.

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj:
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece, Alcebíades (Onklo Bidao).

Nenhum comentário:

Postar um comentário