BONVENON!

B E M - V I N D O S !B O N V E N O N !Este é, atualmente, o principal instrumento de divulgação de Esperanto de Onklo Bidao (Alcebíades Geraldo Lopes)Ĉi tiu estas, nuntempe, la precipa diskonigilo de Esperanto de Onklo Bidao (Alsebia dez Ĵeraldo Lopez)

quarta-feira, 16 de novembro de 2011

Tekstoj de Onklo Bidao: LETEROJ EL AKEIO (10-a).

Elkorajn salutojn!

Hodiaŭ, la 16-a de novembro 2011-a, merkredo, mi finis la revizion de la jena teksto. Temas pri unu alia el la leteroj, kiujn mi publikigis celante, precipe, la diskonigon de AMIKARO KOOPERATIVO-ESPERANTISTA. Ĝia enhavo estis publikigita pere de la 13-a numero de AMEN!:

São Gonçalo, 18 de janeiro de 2002.
Paz!
Muitos falam de paz sem esforçar-se para vivê-la. A paz não deve permanecer como uma bela palavra a ornamentar o nosso discurso. A paz deve ser uma bússola para guiar nossas ações e reações ante as dificuldades, que nos ensinam as Leis Eternas; assim também ante as situações felizes, que nos lembram sobre o nosso destino — a felicidade plena!
Essa felicidade plena é a coroa, que ornará a nossa vida, depois que aprendermos a estabelecer a paz a nossa volta, independentemente das condições que nos cerquem, as quais aparentam ser favoráveis ou desfavoráveis, conquanto elas sempre sejam favoráveis ao nosso aperfeiçoamento.
A Paz impera sempre, onde domine a Esperança, a Fé e a Caridade. Então, estejamos sempre prontos a sustentar a Esperança, a Fé e a Caridade, porque, assim agindo, estaremos estabelecendo a paz dentro de nós e a nossa volta! E dessa maneira toda a humanidade poderá contar com mais paz!
“Avante, em direção ao Amor”, queridos!
Fraternalmente,

Jen kiel ĝi estis tradukita Esperanten:

Saŭngonsalo, la 18-an de januaro 2002-a.
Pacon!
Multaj parolas pri paco sen klopodi vivi ĝin. Paco ne devas resti kiel bela vorto ornamanta nian paroladon. Paco devas esti kompaso por gvidi niajn agojn kaj reagojn antaŭ la malfacilaĵoj, kiuj instruas al ni la Eternajn Leĝojn; tiel ankaŭ antaŭ la feliĉaĵoj, kiuj memorigas nin pri nia destino — la plena feliĉo!
Tiu plena feliĉo estas la krono, kiu ornamos nian vivon, post kiam ni lernos starigi pacon ĉirkaŭ ni, sendepende de la ĉirkaŭantaj kondiĉoj, kiuj ŝajnas favoraj aŭ malfavoraj, kvankam ili estas ĉiam favoraj al nia perfektiĝo.
Paco regas ĉie, kie regas Espero, Fido kaj Karito. Do, ni estu ĉiam pretaj subteni Esperon, Fidon kaj Kariton, ĉar tiel agante ni estos starigantaj pacon ene de ni kaj ĉirkaŭ ni! Kaj tiamaniere la tuta homaro povos kalkuli je pli da paco!
“Antaŭen, Amen”, gekaruloj!
Fratece,

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj:
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece, Alcebíades (Onklo Bidao).

Nenhum comentário:

Postar um comentário