BONVENON!

B E M - V I N D O S !B O N V E N O N !Este é, atualmente, o principal instrumento de divulgação de Esperanto de Onklo Bidao (Alcebíades Geraldo Lopes)Ĉi tiu estas, nuntempe, la precipa diskonigilo de Esperanto de Onklo Bidao (Alsebia dez Ĵeraldo Lopez)

quinta-feira, 17 de novembro de 2011

Tekstoj de Onklo Bidao: LETEROJ EL AKEIO (11-a).

Elkorajn salutojn!

Hodiaŭ, la 17-a de novembro 2011-a, ĵaŭdo, mi finis la revizion de la jena teksto. Temas pri unu alia el la leteroj, kiujn mi publikigis celante, precipe, la diskonigon de AMIKARO KOOPERATIVO-ESPERANTISTA. Ĝia enhavo estis publikigita pere de la 14-a numero de AMEN!:

São Gonçalo, 23 de janeiro de 2002.
Louvado seja Deus!
Eis que eu vos saúdo, caros amigos que trabalham pela Paz através do Esperanto!
Não é possível pensar sobre a paz sem contar com a plena intercompreensão entre os irmãos ante Deus, entre os povos. E não é possível plena intercompreensão sem um código oral ou escrito comum, isto é, sem uma língua bem conhecida de todos.
Nossos irmãos, separados no mundo, falam mais de dez mil línguas e dialetos, desde a famosa fictícia “Torre de Babel”. Essa torre fictícia foi a única maneira possível de justificar a existência de tantas línguas diferentes entre os filhos de um mesmo Pai. A verdade sobre a “confusão das línguas” não foi e ainda não é plenamente passível de ser dita. Mas essa verdade virá para todos!
Conquanto essa verdade permaneça meio escondida, nós já devemos agradecer ao Pai pelo cumprimento da promessa, que nos lembra a “Torre de Babel”:
“Então, Eu devolverei aos povos uma língua pura, para que todos invoquem o nome do Eterno e O sirvam unanimemente.” (Sofonias, 3:9).
Fraternalmente seu,

Jen kiel ĝi estis tradukita Esperanten:

Saŭngonsalo, la 23-an de januaro 2002-a.
Laŭdata estu Dio!
Jen mi salutas vin, karaj geamikoj laborantaj por la Paco pere de Esperanto!
Ne eblas pensi pri paco sen kalkuli je plena interkompreno inter la fratoj antaŭ Dio, inter la popoloj. Kaj ne eblas plena interkompreno sen voĉa aŭ skriba komuna kodo, t. e., sen lingvo bone konata de ĉiuj.
Niaj fratoj, dise en la mondo, parolas pli ol dek mil malsamaj lingvoj kaj dialektoj, ekde la fama fikcia “Babela turo”. Tiu fikcia turo estis la ununura ebla maniero pravigi la ekziston de tiom da malsamaj lingvoj inter la filoj de la sama Patro. La vero pri la “konfuzigo de la lingvoj” ne estis kaj ankoraŭ ne estas plene direbla. Sed tiu vero venos por ĉiuj!
Kvankam tiu vero restas duonkaŝita, ni jam devas danki al la Patro pro la plenumo de la promeso, kiu memorigas nin pri la “Babela turo”.
“Tiam Mi redonos al la popoloj lingvon puran, por ke ĉiuj vokadu la nomon de la Eternulo kaj Lin servadu unuanime.” (Cefanja, 3:9).
Fratece via,

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj:
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece, Alcebíades (Onklo Bidao).

Nenhum comentário:

Postar um comentário