BONVENON!

B E M - V I N D O S !B O N V E N O N !Este é, atualmente, o principal instrumento de divulgação de Esperanto de Onklo Bidao (Alcebíades Geraldo Lopes)Ĉi tiu estas, nuntempe, la precipa diskonigilo de Esperanto de Onklo Bidao (Alsebia dez Ĵeraldo Lopez)

sábado, 19 de novembro de 2011

Tekstoj de Onklo Bidao: LETEROJ EL AKEIO (13-a).

Elkorajn salutojn!

Hodiaŭ, la 19-a de novembro 2011-a, sabato, mi finis la revizion de la jena teksto. Temas pri la unua el la leteroj, kiujn mi publikigis celante, precipe, la diskonigon de AMIKARO DE ONKLO BIDAO. Ĝia enhavo estis publikigita pere de la 16-a numero de AMEN!, kies dato estas la 2-a de septembro 2002-a:

Oi, “Sobrinhos”!

Eu sou o “Tio Bidao”. Como vão vocês?
Eu quero falar com vocês sobre o nosso amigo Zamenhof. Ele nasceu na cidade de Bialistoque, na Polônia, no dia 15 de dezembro de 1859.
Zamenhof fez uma coisa maravilhosa. Muitos adultos — e crianças — gostaram dela. Eles até deram um bonito nome para ela: Esperanto! O Esperanto é uma língua para todas as pessoas do mundo inteiro — a “Língua da Paz”!
Nós temos muitos amiguinhos no mundo inteiro, mas não podemos conversar com muitos deles, porque eles não aprenderam a falar a mesma língua, ou as mesmas línguas, que nós aprendemos. Por isso, Zamenhof teve uma idéia genial: cada um de nós deve aprender pelo menos duas línguas! Sim: cada um de nós deve aprender a língua falada pelo papai e pela mamãe e todos nós devemos aprender o Esperanto!
Vocês gostaram da idéia do Esperanto? Se vocês já aprenderam o Esperanto, vocês podem escrever para mim também em nossa “Língua da Paz”!
Quando vocês escreverem para mim, enviem, por favor, se possível, envelope selado e endereçado, para que eu possa responder mais rapidamente!
Com muito carinho, um abração do
“Tio Bidao”!

Jen ĝia versio en Esperanto:

Saluton, “Genevoj”!
Mi estas “Onklo Bidao”. Kiel vi fartas?
Mi volas paroli al vi pri nia amiko Zamenhof. Li naskiĝis en la urbo Bjalistoko, en Pollando, la 15-an de decembro 1859-a.
Zamenhof faris ion mirindan. Multaj plenaĝuloj — kaj infanoj — ŝatis ĝin. Ili eĉ donis belan nomon al ĝi: Esperanto! Esperanto estas lingvo por ĉiuj homoj el la tuta mondo — la “Lingvo de Paco”!
Ni havas multe da geamiketoj en la tuta mondo, sed ni ne povas babili kun multaj el ili, ĉar ili ne lernis paroli la saman lingvon, aŭ la samajn lingvojn, kiujn ni lernis. Tial, Zamenhof havis genian ideon: ĉiu el ni devas lerni almenaŭ du lingvoj! Jes: ĉiu el ni devas lerni la lingvon parolatan de paĉjo kaj de panjo kaj ĉiuj ni devas lerni Esperanton!
Ĉu vi ŝatis la ideon de Esperanto? Se vi jam lernis Esperanton, vi povas skribi al mi ankaŭ en nia “Lingvo de Paco”!
Kiam vi skribos al mi, bonvolu sendi, se eble, afrankitan kaj adresitan koverton, por ke mi povu respondi pli rapide!
Tre karese, brakumegon de
“Onklo Bidao”!

Ĉi tiu kaj aliaj miaj mesaĝoj estas en la retejoj:
http://esperanto.com/
http://pt.lernu.net/index.php
http://onklobidao.blogspot.com/

Fratece, Alcebíades (Onklo Bidao).

Nenhum comentário:

Postar um comentário